Menu

Naar de lijst

Burgemeester geeft extra uitleg bij de drinkwaterproblematiek

Gepubliceerd op
burgemeester Bouckaert

Beste inwoners,

Ik krijg een aantal vragen om te reageren naar aanleiding van de drinkwaterproblematiek. Als burgemeester voer ik de communicatie via de officiële gemeentelijke kanalen. ( sociale media, nieuwsbrief, website,..) Alle berichten op deze officiële kanalen zijn met mij besproken. Het aan- en afkondigen van een crisissituatie doen we met behulp van www.be-alert.be.


Toen ik maandag 19/09/22 rond de middag een bericht kreeg van Pidpa dat er afwijkende waarden gemeten werden in het drinkwater in de buurt van de Heiligstraat, leek het een lokaal probleem te zijn. De nodige acties werden besproken en door Pidpa uitgevoerd. Zo werden alle bewoners door medewerkers persoonlijk of per brief op de hoogte gebracht. We hebben dit bericht ook via de gemeentelijke kanalen aan de bevolking gecommuniceerd.

Maandagnamiddag zijn in de verdere omgeving waterstalen genomen. Na analyse bleek dinsdagmiddag dat er ook op andere plaatsen abnormale waarden gemeten werden.

Op dat moment is de gemeentelijke criciscel samengeroepen. Buiten mezelf waren ook de kolonel van brandweerzone Rivierenland, de verantwoordelijke van brandweerpost Hemiksem, de korpschef van politiezone Rupel, de noodplancoördinator waterkant, een verantwoordelijke van de civiele bescherming, mensen van Pidpa, een verantwoordelijke van de toezichthoudende overheid ( VMM), de gemeentelijke communicatieambtenaar, de verantwoordelijke van de technische dienst en de schepen van leefmilieu aanwezig.

De situatie is toen in kaart gebracht, acties nodig om de oorzaak te vinden en acties nodig om de situatie snel op te lossen werden besproken.
De afwijkende waarden waren relatief laag. Met het koken van het drinkwater, is dit water consumeerbaar. Pidpa heeft dinsdag in de loop van de dag in alle brievenbussen een kaart gestoken met de nodige instructies hiervoor.

Omdat het waterleidingnet in Hemiksem diende gespoeld te worden, bestond de kans dat er ernstige drukschommelingen ontstonden. Om de mensen toch te voorzien van drinkwater is er beslist dat Pidpa een drinkwaterbedeling zou organiseren met logistieke ondersteuning van de brandweerpost Hemiksem. Je zult immers maar eten willen koken op een moment dat er net geen of onvoldoende water beschikbaar is. Deze drinkwaterbevoorrading blijven we twee maal per dag aanhouden tot er op alle meetpunten in Hemiksem twee dagen achter elkaar volledig blanco stalen zijn afgeleverd.

Uit informatie ingewonnen bij de huisartsen op dinsdag 20/09/22 en woensdag 21/09/22 stellen we vast dat er bij hen geen toenemende buikklachten genoteerd werden. Dit wil niet zeggen dat er geen mensen klachten of symptomen gehad hebben, maar wel dat de toestand niet te vergelijken is met deze uit 2010.
Uit de crisiscel van woensdagavond 21/09/22 moeten we vooral onthouden dat in de omliggende gemeenten geen afwijkende waarden gemeten zijn. De oorzaak van het probleem blijkt ergens lokaal te zijn. Pidpa doet verder onderzoek naar de oorzaak hiervan.

Op donderdag blijft men nog leidingen spoelen en zullen bijkomende stalen genomen worden.

Ik hoop samen met jullie dat de problemen met ons drinkwater snel terug verholpen worden. Pidpa laat in ieder geval geen inspanning achterwege om dit doel snel te bereiken.

Verder stel ik vast dat er onder de bevolking spontane acties ontstaan om elkaar te helpen. Dat is zeer fijn en hartverwarmend. Als ieder in zijn buurt of in zijn familie de eventuele noden kan invullen komen we hier samen uit.

Verder zou ik jullie nu graag willen verwijzen naar de officiële communicatiekanalen van de gemeente waar alle vragen en opmerkingen kunnen gebundeld worden en indien nodig kunnen besproken worden met Pidpa of op de volgende crisiscel.

Zorg voor elkaar en blijf gezond.

Luc Bouckaert,

Burgemeester


;