Menu

Naar de lijst

Bijzondere Nood- en Interventieplannen Sevesobedrijven

Gepubliceerd op
fabriek2

Van 17 oktober 2022 tot 16 november 2022 organiseert de Gouverneur van Antwerpen, mevrouw Cathy Berx, een publieksraadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP’s) van Sevesobedrijven. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven.

Als inwoner van Hemiksem kan je de ontwerpteksten van de BNIP’s voor de volgende twee Sevesobedrijven raadplegen en je opmerkingen erbij formuleren:

  • TotalEnergies Olefins – site C (Zwijndrecht)
  • Umicore Precious Metals Refining (Antwerpen – Hoboken)

De Bijzonder Nood- en Interventieplannen zijn opgesteld door de overheid en bevatten specifieke informatie die de hulpdiensten en overheden in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures en de beschermingsmaatregelen voor de bevolking.

De ontwerpteksten voor de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen kan je na afspraak raadplegenin de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur, Italiëlei 4, 2000 Antwerpen. De raadplegingsperiode loopt van 17 oktober tot 16 november 2022. Een afspraak maak je per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Info: noodplanning@fdgantwerpen.be, www.seveso.be


;