Menu

Naar de lijst

Bermbeheer

Gepubliceerd op
berm

De gemeente krijgt de laatste tijd vaak vragen over het maaien van bermen in Hemiksem. Door het groeizame weer van de afgelopen weken groeit het gras enorm. De gemeente kan volgens het bermbesluit pas starten met maaien vanaf 15 juni. De planning van de groendienst staat na deze datum volledig in het teken van het maaien van bermen en het indijken van het welig woekerende onkruid op onder andere voetpaden, perken en alle andere plaatsen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen.

Wat houdt het 'Bermbesluit' precies in?

Het stelt drie belangrijke punten voor:

1.het legt het verbod op voor het gebruik van biociden op bermen en taluds;

2.de met gras begroeide bermen mogen maximaal 2 keer per jaar gemaaid worden. De eerste keer kan dit slechts na 15 juni gebeuren. Een eventueel tweede maaibeurt kan gebeuren na 15 september;

3.het maaisel moet binnen de 10 dagen na het maaien weggehaald zijn.

Eigenaars van gronden waar er sprake is van een overwoekering langs de openbare weg worden door de gemeentediensten aangeschreven om ook hier orde op zaken te stellen.

Hierbij dan ook een warme oproep aan alle eigenaars om hier actief aan mee te werken. Meer hierover vind je ook in volgende passage uit de politiecodex.

Downloads

docx
Codex bermen.docx
Grootte: 16 KB

;