Menu

Naar de lijst

Beheersplannen stroomgebieden ter inzage

Gepubliceerd op
VlaamseMilieuMij

De terinzagelegging van de ontwerpen van de stroomgebiedbeheersplannen verloopt volledig digitaal. Via de website www.volvanwater.be kan je alle informatie raadplegen.

De periode van het openbaar onderzoek loopt van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015. Tot dan kan je zowel via het inspraakformulier op www.volvanwater.be als schriftelijk ter attentie van het college van burgemeester en schepenen opmerkingen indienen.


;