Menu

Naar de lijst

Aanmeldingsprocedure inschrijvingen Zonnekesschool

Gepubliceerd op
School

Om een eerste kind in te kunnen schrijven werd er aan de vrije basisschool de 'Zonnekesschool' de afgelopen jaren regelmatig 'gekampeerd'. Om dit bij de komende inschrijvingsperiode te vermijden werkte de school een aanmeldingsprocedure uit.

Sinds 2006 geldt er op de Zonnekesschool een maximumcapaciteit. De huidige capaciteit ligt op 60 leerlingen per geboortejaar in de kleuterschool en op 65 leerlingen per leerjaar in de lagere school.
Omdat de school de laatste jaren blijft groeien en bij inschrijvingen geconfronteerd wordt met 'kamperen' aan de schoolpoort heeft de Raad van Bestuur besloten om een aanmeldingsprocedure in te richten. Het voorstel doorliep alle nodige adviesraden en kreeg de goedkeuring van de Commissie inzake Leerlingenrechten.

De Raad van Bestuur van de Vrije Basisschool Hemiksem vzw zal in deze aanmeldingsprocedure onderstaande volgorde gebruiken:
1. Voorrang aan broers en zussen van leerlingen die reeds op school ingeschreven zijn;
2. Voorrang aan kinderen van personeelsleden;
3. Aanmelding bepaald volgens de afstand tussen de school en het domicilieadres van het kind of werkadres van één van de ouders, opgegeven bij het aanmelden. De afstand wordt in vogelvlucht gemeten.
Via onderstaande tijdlijn willen we de ouders informeren over belangrijke tijdstippen in deze aanmeldingsprocedure.

De volledige aanmeldingsprocedure vind je terug in bijgevoegde pdf-bestand van de school.

Meer info op www.zonnekesschool.be

Downloads


;