Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. De raad onderneemt ook acties die te maken hebben met deze zaken.

Er wordt ook advies gegeven aan het gemeentebestuur in verband met belangrijke milieuvergunningsaanvragen.

De acties van de milieuraad zijn heel divers:

  • Organiseren van open milieuraden
  • Bedrijfsbezoeken
  • Uitstappen

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe leden om de werking van de milieuraad te ondersteunen. Wie zich geroepen voelt mag steeds contact opnemen via sven.vangyseghem@hemiksem.be om lid te worden van de milieuraad.

Naar top