Menu

Zone 30

In alle schoolomgevingen is er verplicht een zone 30 ingevoerd. Het gemeentebestuur heeft ook bepaald dat ook heel wat Hemiksemse wijken zone 30 worden.


Woonwijken

Soms volstaat het om gewoon een bord te plaatsen dat aangeeft dat de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur. 

In een aantal wijken zijn er evenwel aanpassingen nodig aan de wegeninfrastructuur. Om het verkeer te dwingen trager te gaan rijden worden bijvoorbeeld wegversmallingen of een asverschuiving aangebracht.

De invoering van een zone 30 begint en eindigt niet met het plaatsen van enkele verkeersborden. Alle bewoners moeten erop letten dat ze de snelheidsbeperking naleven. Een paar seconden tijdswinst, enkele kilometers per uur sneller of trager, wegen immers niet op tegen de verhoogde leefkwaliteit en veiligheid die met de maatregel gepaard gaan.

verkeersbord_tcm16-35573 (1)