Menu

Werken openbaar domein


Werken uit te voeren op openbaar domein

In sommige gevallen moeten er, nadat je je huis hebt laten bouwen of verbouwen, werken op openbaar domein worden uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlagen van boordstenen of een boom of groenzone verwijderen. Soms staat er ook een verkeersbord in de weg. 

Voor al deze werken kan je een aanvraag in tweevoud voor werken op openbaar domein indienen, samen met plannen van wat er moet gebeuren en 3 kleurenfoto's. De dossierkosten hiervoor bedragen € 20,00 te betalen bij het indienen van het dossier. Als je dit via overschrijving betaalt voeg je het betalingsbewijs hiervan bij het dossier.

Van de boom wordt een waardebepaling gemaakt. Voor het uitvoeren van de werken wordt een kostprijs aangerekend. Na goedkeuring in het college en betaling van de factuur zullen de collega's van de wegendienst de werken uitvoeren.

Downloads

Voorschriften tegeltuintje

De voorschriften en het aanvraagformulier voor een tegeltuintje vind je in onderstaande bijlage. 

Downloads

pdf
20160314102531931.pdf
Grootte: 348 KB