Menu

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel zorgen voor gladde straten, fiets- en voetpaden. Het gemeentebestuur probeert in zulke situaties het doorgaande verkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Onze gemeente verkoopt geen strooizout.


Wegen

Bij het strooien wordt er prioriteit gegeven aan gemeentewegen die ook als reisweg door de bussen van De Lijn gebruikt worden. Hierbij krijgen ook de belangrijkste wegen en de straten waar scholen gevestigd zijn voorrang.

Vervolgens worden sterk hellende straten aangepakt. Tot slot komen de kleinere straten aan de beurt. Wat het sneeuwruimen betreft, gaat de nodige aandacht naar wachthuisjes en haltes van de lijnbussen en naar de omgeving van scholen. Zout strooien in straten waar weinig verkeer komt is niet efficiënt. Strooizout heeft immers een chemische reactie nodig die ontstaat door wrijving. 

In straten zonder voetpaden ben je als bewoner verplicht 1 meter voor jouw pand ijs- en sneeuw vrij te houden zodat iedereen er veilig kan passeren. 

Strooidienst

Fietspaden

Hemiksem maakt werk van sneeuw- en ijsvrije fietspaden. De strooidienst telt acht medewerkers. Vier van hen bestrooien tijdens de wintermaanden met een tractor de fietspaden. De tractor beschikt aan de voorkant over een borstel om sneeuw te ruimen. Aan de achterkant van het voertuig is er een strooier.

Strooitractor

Voetpaden

Ook voetpaden moeten sneeuw- en ijsvrij blijven en daarvoor rekenen we op jullie medewerking.

Heb je een voetpad voor jouw woning of eigendom? Vergeet bij sneeuw of ijzel dan niet om het voetpad voor de eigen woning ijs- en sneeuwvrij te maken. Je kan de sneeuw aan de rand van het voetpad ophopen op een manier die de weggebruikers niet hindert. De rijweg en straatgoot moeten uiteraard sneeuwvrij blijven. 

In straten zonder voetpaden ben je als bewoner verplicht om 1 meter voor jouw pand ijs- en sneeuw vrij te houden, zodat iedereen er veilig kan passeren. 

Voor een sneeuwvrij voetpad rekenen we in de eerste plaats op de solidariteit tussen de bewoners. Ben je echter slecht te been of alleen en niet in staat om sneeuw te ruimen? Maak dan gebruik van sneeuwruimservice Vlotter. 

Sneeuwruimservice Vlotter

Vlotter biedt dé oplossing voor zorgbehoevende personen of gezinnen die zelf geen sneeuw kunnen ruimen. Vlotter komt na aanvraag zo snel mogelijk thuis langs om voetpaden en toegangen vrij te maken. 

Je kan gebruik maken van de sneeuwruimservice van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur. Je kan de dienstverlening rechtstreeks bij Vlotter aanvragen via e-mail of telefonisch tijdens de werkuren.

Er wordt een forfaitaire vergoeding per sneeuwruimbeurt gevraagd. De facturatie gebeurt telkens op het einde van de maand.

WoningtypePrijs
Rijwoning: stoep€ 5
Rijwoning met oprit of
halfopen bebouwing: stoep + wandelpad
tot aan de voordeur.
€ 7,50
Open bebouwing: stoep + oprit + wandelpad
tot aan de voordeur.
€ 20


Vlotter Facilities
Tunnelweg 1, 2845 Niel
Tel.: 03 843 33 29
facilities@vlotter.be
www.vlotter.be


Contact

Uitvoerende Technische dienst

G. Gilliotstraat 50
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 27 55
E-mail: tiago@hemiksem.be

In het gemeentemagazijn is de uitvoerende Technische dienst gehuisvest. Zowel de Groen-, Wegen en Schoonmaakdienst als de dienst Onderhoud Gebouwen vinden hier onderdak. Tijdens de openingsuren van het magazijn kan je er terecht voor o.a. GFT-containers.

Openingsuren

Maandag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten