Menu

Openbare onderzoeken


Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. 

Wat gebeurt er met uw opmerking? 

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Openbaar onderzoek Fietspad Bovenvliet

Betreft:2020102 / projectnummer OMV_2020108325 door Rik Scholiers namens VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLGEWGEM gevestigd te Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen, gelegen Noeversebosweg 15, Provinciale Steenweg 1 en 3 - voor het Fietspad Bovenvliet

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 18/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Wolf Oil - Gilliotstraat 52

Betreft:2020119 / projectnummer OMV_2020108412 door de heer Philippe Verellen wonende te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 52 en 60 - voor Wolf Oil Corporation en Intercan verandering door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van smeermiddelen 12.3.2°, 16.3.2°b), 17.1.1.2°, 17.3.2.1.2.2° en 17.3.2.2.1°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 23/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 154

Betreft:2020120 / projectnummer OMV_2020091963 door Luc Schroyens namens Hemiksem gevestigd te Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Jan Sanderslaan 154 - voor het slopen en bouwen van de gemeentelijke bassischool

12.2.1° en 32.2.2°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 05/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Herbekestraat 71 - recyclage

Betreft:2020134 / projectnummer OMV_2020148728 door Johan Van Loo namens INMA BVBA gevestigd te Corbeillestraat 40 te 2235 Hulshout, gelegen Herbekestraat 71 - voor het recyclage en grondverwerking /watergebonden activiteiten / bedrijfshal met buitenopslag en 9 complementaire units 2.1.2.e), 2.1.3.2°, 2.2.1.a), 2.2.1.c)2°, 2.2.1.d)2°, 2.2.2.a)2°, 2.2.2.b)2°, 2.2.2.f)2°, 2.2.3.f)2°, 2.2.3.g), 2.2.8.b), 3.4.1°b), 6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.1°, 15.1.1°, 15.2., 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 17.3.6.3°, 17.4., 19.6.1°c), 19.6.1°d), 30.1.1°b), 30.10.1° en 61.2.2°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 14/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

LAMIFIL NV - Frederik Sheidlaan ZN

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020144418, Dossiernummer gemeente: 2020-127

de heer Filip Goris en Filip Goris namens LAMIFIL NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over slopen van een schouw,

De aanvraag heeft als adres Bouwerijstraat ZN kadastraal gekend als Hemiksem, (afd. 1) sectie B 45 X9

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

De aanvraag ligt van 17 december 2020 tot en met 15 januari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:. www.omgevingsloket.be. Voor meer info kan u terecht bij (in te vullen naar gelang de bevoegdeoverheid)

Caldic nv

Betreft:2020137 / projectnummer OMV_2020150230 door Bart Peeters namens CALDIC BELGIUM NV met als contactadres Heemsdaalstraat 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Terlochtweg 1 - voor het wijzigen en update chemische SEVESO producten 16.3.2°a), 17.2.1., 17.3.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 20/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Caldic nv

Betreft:202123 / projectnummer OMV_2021009525 door Stefaan De Leebeeck namens CALDIC BELGIUM NV met als contactadres Heemsdaalstraat 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Heemsdaalstraat 1 - voor het Wijziging CLP en schrappen lozingsparameter Cobalt 6.4.2°, 16.3.2°a), 17.1.2.2.3°, 17.2.1., 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.2.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 23/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Umicore NV

Betreft:202124 / projectnummer OMV_2020171758 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het Bijstelling voorwaarden emissie SO2

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 01/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Provincie Antwerpen - Umicore nv

Betreft:202130 / projectnummer OMV_2021033822 door  Provincie Antwerpen gevestigd te Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen en UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het ambtshalve bijstelling milieuvoorwaarden

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 02/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Doel 1 en 2

Van 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. 

Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Deelnemen aan de inspraak:

 • elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
 • per post:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Publieke Consultatie Doel 1 en 2
  Albert II-laan, 16
  1000 Brussel

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Inwoners kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027 Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-202. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 22/07/2021.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER zal lopen van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021.

De volledig verklaarde kennisgeving kan in die periode tegelijkertijd via de volgende kanalen worden geraadpleegd:
> via de website van het Team Mer
> via de website van Departement Landbouw en Visserij
Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving

De bevolking kan tot en met 14 september 2021 opmerkingen bezorgen:
• Online via een digitaal inspraakformulier
• Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
• Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
(met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV in de titel);
• Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Openbaar onderzoek Digitale atlas

Betreft: Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022

Informatie in de ontwerp digitale atlas

De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten in Vlaanderen. Voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen zijn ook atlaspunten opgenomen die informatie bevatten over de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding. 


De ontwerp digitale atlas werd voorbereid door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in samenwerking met de provinciale waterloopbeheerders. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de
organisatie van het openbaar onderzoek.

Terinzagelegging van de documenten


Het besluit voorziet dat het ontwerp van de digitale atlas gedurende zes maanden ter inzage wordt gelegd bij de gemeenten (van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022). De ontwerp digitale atlas is te vinden op www.integraalwaterbeleid.be. Op de website kunnen burgers via een kaartapplicatie de ontwerp digitale atlas raadplegen en is de mogelijkheid voorzien om een reactie in te dienen op de inhoud van de digitale atlas die het voorwerp uitmaakt van het openbaar onderzoek.

Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren


Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen (volgens het decreet Integraal Waterbeleid). Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. 


Dat kan via het inspraakformulier op de website www.integraalwaterbeleid.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.
Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen of bezwaren raden we aan telkens een proces-verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. 

Deze opmerkingen of bezwaren moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 14 maart 2022, aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres:
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 AALST

Heemsdaalstraat 20

Betreft:2021111 / projectnummer OMV_2021113897 door Steven Goyvaerts namens PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM NV gevestigd te Ingberthoeveweg 4 te 2630 Aartselaar, gelegen Heemsdaalstraat 20 - voor het vervangen transformator + aanpassen rubricering


12.2.1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.


Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 07/09/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Gemeenteplaats - Assestraat

Betreft:2021106 / projectnummer OMV_2021088319 door Wendy Van Eester namens AQUAFIN NV met als contactadres Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar, gelegen Assestraat 8, Gemeenteplaats 25, Onbekend en Kerkeneinde 69 - voor het riolerings- en wegeniswerken, bronbemaling en waterzuivering
3.4.2°, 3.6.3.1°b) en 53.2.1°b)


De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.


Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 13/09/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Hier kan in meer info vinden in het omgevingsloket.

Aanpassing stortstrategie baggerspecie tgv aanleg Oosterweelverbinding

Betreft:2021109 / projectnummer OMV_2018128729 door Departement Mobiliteit en Openbare Werken gevestigd te Thonetlaan 102/2 te 2050 Antwerpen, - voor Aanpassing stortstrategie baggerspecie tgv aanleg Oosterweelverbinding
2.3.7.b)


De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.


Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 02/09/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

VLAREM-wijziging m.b.t. het beleid omgevingslawaai

Het Departement Omgeving organiseert een publieke raadpleging bij een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarmee richtlijn 2020/367 (bepalingsmethoden voor schadelijke effecten van omgevingslawaai) wordt omgezet in VLAREM II, en waarmee VLAREM II wordt afgestemd op de bepalingen van verordening 2019/1010 (rapporteringsverplichtingen aan Europa).

Concreet gaat het om aanpassingen aan afdeling 2.2.4 (de beleidstaken betreffende de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai) en hoofdstuk 5.57 ‘Vliegvelden’ van VLAREM II.


Het besluit regelt bovendien ook de inwerkingtreding van de artikelen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 over de bevoegdheden van de autoriteiten en instanties voor de uitvoering van de beleidstaken rond omgevingslawaai.

Dit alles kadert in de verdere uitwerking van het beleid rond omgevingslawaai conform de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG). Die heeft als doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen.

Publieke inspraak

De inspraakperiode loopt van 20/08/2021 tot en met 18/09/2021.

Het voorontwerp van besluit en alle informatie over deze publieke inspraakprocedure vindt u op de website van het Departement Omgeving en op het IBO portaal

Inventaris leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat de

Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
ter inzage van het publiek ligt vanaf heden.

Deze inventaris ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem. (openingsuren iedere werkdag van 9u tot 12u, dinsdag en woensdag van 14u tot 16u).


Binnen de 30 kalenderdagen na onderhavige bekendmaking van het ter inzage leggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen kan iedereen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.


Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse regering
Departement Omgeving
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel

Hemiksem, 16 september 2021


Kirsten Van Meirvenne
algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester

bodemsaneringsproject voormalige gasfabriek, Scheldeboord

Betreft: Nieuw eerste gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject voormalige gasfabriek, Scheldeboord te Hemiksem
Conformiteitsattest

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 29/09/2021


De Burgemeester maakt bekend dat bij besluit van 21 september 2021 OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een conformiteitsattest heeft afgeleverd inzake het hogervermeld bodemsaneringsproject ; dossiernummer: 2031 te Hemiksem.

Het attest ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief centrum, St Bernardusabdij nr 1 te 2620 Hemiksem. Het kan worden ingekeken tijdens de diensturen, gedurende de periode van dertig dagen volgend op de dag der bekendmaking.

Te Hemiksem, 29/09/2021

De algemeen directeur
Kirsten Van Meirvenne

De burgemeester,
Luc Bouckaert.

Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

U kunt de nota downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken in het administratief centrum Sint Bernardusabdij, Technische Diensten bij het Team Mer in Brussel. Tot en met 16 november 2021 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e‑mailadres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.


18/10/2021


Kirsten Van Meirvenne  

Algemeen Directeur 


Luc Bouckaert

Burgemeester

Azaleaweg 35

Omgevingsloket nummer : OMV_2021167454, Dossiernummer gemeente: 2021-139

De heer Diego Garcia en mevrouw Sarah Cole heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over Herbouw van een garage op dezelfde plaats. Een afwijking van de voorschriften van RUP Varenvelden wordt aangevraagd voor de afmetingen en de inplanting van constructies, volgens artikel 4.4.1 van de VCRO.

De aanvraag heeft als adres Azaleaweg 35 kadastraal gekend als Hemiksem, (afd. 1) sectie A 1 L2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 3 november 2021 tot en met 2 december 2021 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Voor meer info kan u terecht bij (in te vullen naar gelang de bevoegde overheid).

(*) Voor de gemeente

Dienst Omgeving

Email: sven@hemiksem.be

Tel: 03 288 26 63

Namens het college van burgemeester en schepenen:

algemeen directeur,

Kirsten Van Meirvenne

burgemeester,

Luc Bouckaert

Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13

Betreft:2021141 / projectnummer OMV_2021162982 door Peter Van Herck namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het Contractorparking werkvoertuigen

15.1.2°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem voor 09/12/2021.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bodemsaneringsproject Bekaert

Betreft: Nieuw Eerste Gefaseerd Bodemsaneringsproject Bekaert Hemiksem, Heuvelstraat 184-186 te 2620 Hemiksem.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf vrijdag 19 november 2021 tot zondag 19 december 2021.

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 19 november 2021

Datum van opening van het openbaar onderzoek: 19 november 2021

Datum van sluiting van het onderzoek: 19 december 2021

BEKENDMAKING en TERINZAGELEGGING van het kennisgevingsdossier

Het college van burgemeester en schepenen, maakt bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende voormeld onderwerp.

Het digitale rapport van het gefaseerd bodemsaneringsproject kunt u downloaden via volgende link: https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Het plan ligt ter inzage van het publiek in het Administratief Centrum, Sint Bernardusabdij 1, op de technische dienst, vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het openbaar onderzoek, iedere werkdag, van 9 tot 12 uur, dinsdag en woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

Gemotiveerde opmerkingen met betrekking tot dit bodemsaneringsproject kunnen voor 19 december 2021 worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem.

Te Hemiksem, de 19 november 2021.

Namens het schepencollege,

Kirsten Van Meirvenne - algemeen directeur en Luc Bouckaert - burgemeester

Bouwerijstraat 131, 133 en 135

Betreft:2021149 / projectnummer OMV_2021167881 door Ismail Ilter namens ELLI-BOUWMARKT BVBA gevestigd te Lindelei 69 te 2620 Hemiksem, gelegen Bouwerijstraat 131, 133 en 135 - voor het bouwen van magazijnen + exploitatie bouwmarkt

1.2., 15.1.1°, 17.1.2.1.2°, 17.3.4.2°a), 17.3.6.2°a), 17.4., 19.6.2°a) en 23.3.2°a)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 25/01/2022.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Nieuw eerste gefaseerd bodemsaneringsproject Bekaert

Betreft: Nieuw eerste gefaseerd bodemsaneringsproject Bekaert Hemiksem heuvelstraat 184-186 te Hemiksem
Conformiteitsattest - Datum van aanplakking van de bekendmaking: 07/01/2022

BEKENDMAKING
De Burgemeester maakt bekend dat bij besluit van 21 december 2021 OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een conformiteitsattest heeft afgeleverd inzake het hogervermeld bodemsaneringsproject ; dossiernummer: 10598 te Hemiksem.

Het attest ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief centrum, St Bernardusabdij nr 1 te 2620 Hemiksem. Het kan worden ingekeken tijdens de diensturen, gedurende de periode van dertig dagen volgend op de dag der bekendmaking.

Te Hemiksem, 07/01/2022

De algemeen directeur 

Kirsten Van Meirvenne


De burgemeester,

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek gehouden over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Je kan in die periode opmerkingen indienen.

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij:

www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER

Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen aan de milieudienst van Hemiksem of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal

Plan-MER PL0272 – GLB

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage

Schermafbeelding 2022-01-04 om 14.20.23

Downloads

pdf
kennisgevingsnota MER.pdf
Grootte: 7.9 MB

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vindt u hier.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

De volledig verklaarde kennisgeving kan in die periode tegelijkertijd via de volgende kanalen kan worden geraadpleegd:
> via de website van het team MER
> via de website van de gemeente
> Via de website van het Departement Omgeving
> Bij de gemeente of het Departement Omgeving

Downloads

pdf
merkennis6371.pdf
Grootte: 1.2 MB

Georges Gilliotstraat 52

Betreft:20224 / projectnummer OMV_2021186929 door de heer Philippe Verellen wonende te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem en Philippe Verellen namens Wolf Oil Corporation NV gevestigd te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem, gelegen - voor de nieuwbouw van een kantoorgebouw + renovatie bestaand gedeelte + regularisatie inkom

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 12/02/2022.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Terlochtweg 1

Betreft:2021156 / projectnummer OMV_2021158029 door de heer Bart Peeters (CALDIC) wonende te Terlochtweg 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Terlochtweg 1 - voor het volledige sloop van 2 gebouwen, een overkapping en omliggende verharding


De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.


Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 26/03/2022


De burgemeester
Luc Bouckaert

Heuvelstraat 184

Betreft:20222 / projectnummer OMV_2022028171 door Hilde Bosmans namens BERNARDUS CARE REAL ESTATE BVBA gevestigd te Kuringersteenweg 172 te 3500 Hasselt, gelegen Heuvelstraat 184 - voor het verkavelen van 3 loten

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.


Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 29/03/2022


De burgemeester
Luc Bouckaert

Herbekestraat 55 en 61: uitbreiding Antwerpse Zand Recyclage NV + toevoeging opslag en fysico-chemische opslag van afvalstoffen

Betreft: 202224 / projectnummer OMV_2022008145 door Kurt Jacobs namens ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE NV met als contactadres Herbekestraat 61 te 2620 Hemiksem, gelegen Herbekestraat 55 en 61 - voor een uitbreiding + toevoeging opslag opslag en fysico-chemische opslag van afvalstoffen

2.2.2.f)2° en 2.4.3.b)3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het lokaal bestuur van Hemiksem tijdens de openingsuren. Maandag- tot vrijdagochtend van 9 uur tot 12 uur en dinsdag- tot woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 19/04/2022.

De burgemeester
Luc Bouckaert

Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11: herinrichting contractorzone Umicore NV

Betreft: 202231 / projectnummer OMV_2022023562 door Peter Van Herck namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor de herinrichting van de contractorzone.

6.4.2°, 6.5.2°, 15.2., 17.1.1.1°, 17.1.2.1.3°, 17.2.2., 17.3.2.1.1.2°, 17.3.2.1.2.2°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het lokaal bestuur van Hemiksem tijdens de openingsuren. Maandag- tot vrijdagochtend van 9 uur tot 12 uur en dinsdag tot woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 26/04/2022.

De burgemeester
Luc Bouckaert

Bouwerijstraat 2

Betreft: 202217 / projectnummer OMV_2022018989 door Rudy Verhoeven namens BEHANDELING TRANSPORT EN SERVICES NV met als contactadres Bouwerijstraat 2 te 2620 Hemiksem, gelegen Bouwerijstraat 2 - voor de afbraak van magazijnen en bouwen van magazijn met laad- & loskade.

De burgemeester heeft de eer u ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het lokaal bestuur van Hemiksem tijdens de openingsuren. Maandag tot vrijdagochtend van 9 uur tot 12 uur en dinsdag- tot woensdagmiddag van 14 uur tot 16 uur.

Indien u bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt u die schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen tot en met 5 mei 2022.

De burgemeester
Luc Bouckaert

Ontwerp-PAS en ontwerpplan-Mer

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
 • Vermeld minstens uw naam en adres.
 • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
 • Mail uw opmerking of bezwaar naar omgeving@hemiksem.be
 • Per brief
 • Vermeld minstens uw naam en adres.
 • Verstuur uw brief naar volgend adres: College van burgemeester en schepenen, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Terlochtweg 60

Betreft: 202235 / projectnummer OMV_2022036054 door Guy Marckelbach namens TANK OPSLAG VERBEKE NV met als contactadres Terlochtweg 60-64 te 2620 Hemiksem, gelegen Terlochtweg 60 - voor het Schrapping bijzondere voorwaarde opslag acrylaten

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 05/05/2022

Bodemsaneringsproject Umicore fase 5

Betreft: Vijfde Gefaseerd Bodemsaneringsproject – verspreidingsrisico met zware metalen en zoutionen naar de Schelde (Deel grondwater): Umicore nv, Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Hoboken.

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf woensdag 20 april 2022 tot 20 mei 2022

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 20 april 2022

Datum van opening van het openbaar onderzoek: 20 april 2022

Datum van sluiting van het onderzoek: 20 mei 2022

BEKENDMAKING en TERINZAGELEGGING van het kennisgevingsdossier

Het college van burgemeester en schepenen, maakt bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende voormeld onderwerp.

Het digitale rapport van het gefaseerd

bodemsaneringsproject kunt u downloaden via volgende link: https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Het plan ligt ter inzage van het publiek in het Administratief Centrum, Sit Bernardusabdij 1, op de technische dienst, vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het openbaar onderzoek, iedere werkdag, van 9 tot 12 uur, dinsdag en woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

Gemotiveerde opmerkingen met betrekking tot dit bodemsaneringsproject kunnen voor 20 mei 2022 worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem.

Te Hemiksem, de 20 april 2022.

Parklaan oever Vliet

Betreft: 202243 / projectnummer OMV_2021143316 door Kurt Vernimmen namens HYE NV gevestigd te Kruibeeksesteenweg 162 te 2070 Zwijndrecht en Thomas Van Nieuwenhuyze met als contactadres Kruibeeksesteenweg 162 te 2070 Zwijndrecht, gelegen Parklaan Oever Vliet - voor een tijdelijke werfzone tijdens de realisatie van een fietsbrug

6.5.1°, 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4. en 53.2.1°a)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het lokaal bestuur van Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U die schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 28/05/2022

De burgemeester
Luc Bouckaert

Heuvelstraat 184

Betreft: 202254 / projectnummer OMV_2022061039 door Hilde Bosmans namens APOLLO CARE MANAGEMENT NV gevestigd te Kuringersteenweg 172 te 3500 Hasselt en Hilde Bosmans namens SINT-BERNARDUS CARE VZW gevestigd te Kuringersteenweg 172 te 3500 Hasselt, gelegen Heuvelstraat 184 - voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum.

12.2.1°, 16.3.2°a), 17.4., 39.3., 43.1.1°b), 46.1°b) en 49.1.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 16/06/2022.

De burgemeester
Luc Bouckaert

Terlochtweg ZN

Betreft: 202261 / projectnummer OMV_2022077104 door Wendy Van Eester namens AQUAFIN NV met als contactadres Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar, gelegen Terlochtweg ZN - voor het saneren van de vuilvracht van de Terlochtweg

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 14/08/2022

De burgemeester
Luc Bouckaert

Inventaris leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat de

Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

ter inzage van het publiek ligt vanaf heden.

Deze inventaris ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem. (openingsuren iedere werkdag van 9u tot 12u, dinsdag en woensdag van 14u tot 16u).

Binnen de 30 kalenderdagen na onderhavige bekendmaking van het ter inzage leggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen kan iedereen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan:
De Vlaamse regering
Departement Omgeving
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel

Hemiksem, 1 september 2022

Kirsten Van Meirvenne 

algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester

Bekendmaking openbaar onderzoek Umicore

Betreft: 2022110 / projectnummer OMV_2022130190 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het plaatsing van een extra gaszuiveringsinstallatie.

 20.2.5 en 20.2.10.
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 03/12/2022.

De burgemeester
Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek Wolf Oil Corporation/Intercan

Betreft: 2022112 / projectnummer OMV_2022119717 door Philippe Verellen namens INTERCAN NV gevestigd te Georges Gilliotstraat 60 te 2620 Hemiksem en Philippe Verellen namens Wolf Oil Corporation NV gevestigd te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 52 - voor het uitbreiding van de activiteiten.
12.3.2°, 15.1.2°, 16.3.2°b), 17.3.2.1.1.2°, 43.1.2°a) en 44.3.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 06/12/2022.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek Umicore

Betreft: 2022114 / projectnummer OMV_2022049536 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het verhoging concentratie tank HNO3.
17.2.2., 17.3.3.3°, 17.3.4.3° en 17.3.5.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 14/12/2022.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek Antwerpse Zandrecyclage

Betreft: 2022127 / projectnummer OMV_2022150170 door Kurt Jacobs namens ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE NV met als contactadres Herbekestraat 61 te 2620 Hemiksem, gelegen - voor het regularisatie opslag en afvoer sorteerzeefzand.
2.1.1.a)2°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 14/01/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige vaststelling rooilijnplan 'Plein'

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN GEMEENTELIJK ROOILIJNPLAN ‘PLEIN’

Het gemeentebestuur van Hemiksem deelt mee dat het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ‘Plein’, opgemaakt in functie van de inrichting openbaar domein vastgelegd in omgevingsvergunning OMV 2022-71, voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad van 15 november 2022.

Het voorontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ‘Plein’ heeft betrekking op volgende percelen:

Heuvelstraat ZN kadastraal gekend als Hemiksem, (afd. 1) sectie C 298 S

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het voorontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ‘Plein’ aan een openbaar onderzoek vanaf 19 december 2022 tot en met 18 januari 2023.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ‘Plein’ liggen ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst na afspraak tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ‘Plein’ dienen schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Bernardusabdij 1 in 2620 Hemiksem of digitaal via omgeving@hemiksem.be toe te komen vóór het sluiten van het openbaar onderzoek, te weten 18 januari 2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Adolf Greinerstraat 10

Betreft: 20233 / projectnummer OMV_2022107178 door Peter Van Herck namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het nieuw contractorpark benedenfabriek.
16.3.1° en 16.3.2°b)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 14/02/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking openbaar onderzoek Umicore - stortplaats

Betreft: 20237 / projectnummer OMV_2022170848 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Herbekestraat ZN - voor het uitbreiding stortplaats en toevoeging percelen. 2.3.6.c)1°, 2.4.4.a) en 2.4.4.b)

De burgemeester heeft de eer u ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 14 februari 2023 om 19:30 op het volgende adres: Raadzaal AC Sint-Bernardusabdij, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien u bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem voor 24/02/2023

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bouw 2 windturbines - Electrabel

Betreft: 201931 / projectnummer OMV_2019020452 door Siegfried Vanhevel namens ELECTRABEL NV gevestigd te Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, gelegen Adolf Greinerstraat 139, Herbekestraat 62, Titanstraat 1 en 10 - voor Bouw 2 windturbines.


12.2.2° en 20.1.6.1°c)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 13 maart 2023 om 18:00 op het volgende adres: Administratief Centrum - Frans Cauwenberghszaal, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 31/03/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Adolf Greinerstraat 139

Betreft: 202334 / projectnummer OMV_2023011488 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV gevestigd te Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 14, 139, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 5, 9, 10, 11 en 13 - voor het tertiaire afzuiging EMC.
20.2.5. en 20.2.10.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de dienst Ruimte van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 25/04/2023.

De burgemeester

Luc Bouckaert


Contact

Dienst Ruimte

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail:

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten