Menu

Onroerend erfgoed

Bouwkundig erfgoed gaat over oude en minder oude gebouwen. Een arbeidershuisje, een hoeve, een molen, een kasteel, een begraafplaats, een standbeeld, een dorpskern, een industrieel pand, een orgel, een herdenkingsmonument... alle stijlen, vormen en periodes komen aan bod. Sommigen staan omwille van hun erfgoedwaarde in de inventaris bouwkundig erfgoed, anderen worden beschermd als monument of als stads- of dorpsgezicht.

Via deze link kan je de inventaris beschermd erfgoed alsook de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Hemiksem bekijken.