Menu

Na een verkeersongeval

Na een verkeersongeval weet je vaak niet meteen wat te doen. Zowel voor het slachtoffer als voor de veroorzaker is er ondersteuning op maat.


Rondpunt vzw

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen.

Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door middel van beleidsbeïnvloeding en het opzetten van participatieprojecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.

Rondpunt werkt altijd samen, nooit alleen.

Het concrete aanbod van de vzw vind je op www.rondpunt.be.

Begeleiding CAW

In de begeleiding van betrokkenen van een dodelijk verkeersongeval kan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) je in het verwerkingsproces ondersteunen, net als bij de juridische en praktische gevolgen van deze schokkende gebeurtenis. Meer info hierover vind je op https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/schokkende-gebeurtenis/begeleiding-van-betrokkenen-bij-een-verkeersongeval/.

Ons regionale CAW is dat van Boom-Mechelen-Lier. Je vindt er meer info over op https://www.caw.be/locaties/caw-boom-mechelen-lier-vzw/.