Menu

Mobiliteitsbeleid

De dienst mobiliteit behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en -educatie. 

Je kan op deze dienst ook terecht voor o.a.:

Verder concentreert de dienst mobiliteit zich op:

  • Voorstellen van maatregelen i.v.m. doorstroming en verkeersveiligheid;
  • Starten van projecten aangaande verkeerskundige educatie.
  • Onderzoeken en uitwerken van voorstellen aangaande problemen in verband met bereikbaarheid, toegankelijkheid, snelheid van het wegverkeer, parkeren...
  • Uitwerking, opvolging en uitvoering van een algemeen mobiliteitsbeleid in samenwerking met de lokale politie en een gemeentelijk circulatieplan met specifieke aandacht voor het voeren van een duurzaam beleid inzake zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers, motorrijders), openbaar vervoer, trage wegen (voet- en wandelpaden, landbouwwegen,...) en een beleid inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu (voetpaden, fietspaden, bewegwijzering, routes zwaar vervoer, sluikverkeer, organiseren van sensibilisatiecampagnes,...).
  • Uitvoeren van verkeersonderzoek en analyse (verkeers- en kruispunttellingen, parkeertellingen, snelheidsmetingen...).
  • Sensibiliseren.


Contact

Marc Neys

Mobiliteitsambtenaar
03 288 26 67
mobiliteit@hemiksem.be