Menu

Fietsbeleid

Om tot een verkeersuitdunning te komen in de bebouwde gebieden, wordt er volop ingezet op de uitbouw van een degelijk fietsroutenetwerk. De fiets kan hierdoor nog meer (in combinatie met het openbaar vervoer) als vervoermiddel voor woon-school- en woon-werkverplaatsingen gebruikt worden.

Het fietsbeleid mag zich echter niet enkel beperken tot de hoofdassen, ook buiten de hoofdassen moet de fiets een centrale plaats krijgen.

Ga naar de website van Mobiel Vlaanderen

Fiets labelen

Een belangrijke maatregel in de strijd tegen de fietsdiefstallen, is het labelen van je fiets. Zo is gebleken dat een gelabelde fiets minder snel wordt gestolen dan een niet gelabelde fiets. Ook de kans om de fiets terug te vinden is véél groter wanneer hij toch zou worden gestolen. Vele fietsdiefstallen zijn namelijk gebruiksdiefstallen, waarbij na gebruik de fiets weer wordt gedumpt.

Een fietslabeling houdt in dat op het fietsframe een uniek registratienummer wordt aangebracht. Het nummer dat hiervoor gebruikt wordt, is het rijksregisternummer van de eigenaar. Het nummer wordt aangebracht met een thermisch beveiligingsetiket. Dit label is zeer moeilijk te verwijderen en biedt tevens als voordeel dat het frame niet kan worden beschadigd. Laatste kan belangrijk zijn wat betreft eventuele garantievoorwaarden gekoppeld aan nieuwe fietsen.

Dagelijks kan je tijdens de openingsuren terecht op het Administratief Centrum om je fiets te laten merken via een sticker. Meld je hiervoor aan bij het onthaal. 

Fietsroutenetwerk Antwerpen

BFF staat voor Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en bevat fietsroutes voor doelgericht verplaatsingen. Het netwerk richt zich op het fietsverkeer naar woonkernen, winkelcentra, scholen, stations, sportclubs, het zwembad, de bibiliotheek,... 

Nog niet alle routes zijn momenteel befietsbaar. Je kunt het BFF en de mate van befietsbaarheid raadplegen in het geoloket. De verklaring over de soorten routes en het kleurgebruik op de kaart vind je hier.