Menu

Dierenwelzijn

De zorg voor een huisdier is verplicht. Iedereen die een dier heeft, moet zich houden aan de dierenwelzijnswet. Dit betekent dat het dier de nodige verzorging, voeding en huisvesting moet krijgen. De minimumboete voor een overtreding op de dierenwelzijnswet is 416 euro.

Ga zeker eerst ook na welke dieren je mag houden. Als je een huis of appartement huurt, verzeker je er dan ook van dat de eigenaar geen bezwaar heeft.


Dierenartsen

Dierenartsen Kleidal
Kleidallaan 74
2620 Hemiksem
tel. 03 887 59 09

Voor dringende vragen of afspraken gelieve ons telefonisch te contacteren, wij kunnen niet garanderen dat er snel op uw mail geantwoord wordt.

info@dierenartsen-kleidal.be

Dierenarts van wacht in Hemiksem:

Medewerkers verzamelen dagelijks de gegevens omtrent de dierenarts van wacht en de wachtdiensten voor dierenartsen in de buurt van Hemiksem. 
tel. 0904 69 005 (betaalde oproep)
http://dierenarts-van-wacht.be

Hondenweiden

Hemiksem voorziet een aantal hondenweiden in de gemeente waar eigenaars met hun honden steeds terecht kunnen. Opgelet, ook hier is het steeds verplicht om hondenpoep op te ruimen!

Hondenpoep is vaak oorzaak van heel wat ergernis. Het zorgt voor geurhinder, geeft voetpaden een vuil uitzicht en bovendien heeft niemand graag hondenpoep aan zijn of haar schoenen kleven.

Het is dan ook de plicht van elke eigenaar of begeleider van een hond om hondenpoep meteen op te kuisen. Dit staat vermeld in het politiereglement en bij vaststelling worden overtredingen dan ook bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Overzicht hondenweiden Hemiksem:

- Regio zuid : de abdijsite
- Regio west : Scheldestraat
- Regio noord : hoek Varenstraat / Asterlaan
- Regio oost: Parklaan / Plataanlaan

Wanneer je een hond uitlaat of er mee gaat wandelen vergeet dan geen zakje en vooral: gebruik het ook! Zakjes met hondenpoep horen thuis in de restafvalzak of in een openbare vuilbak.

Adoptie

Ben je écht klaar voor een huisdier? Een huisdier heeft aandacht nodig en een goede verzorging. Dat betekent dat je er tijd en geld in moet steken. Welke noden je dier heeft, hangt af van het type huisdier. En hoe leuk het ook is om een puppy of een kitten in huis te halen, vergeet niet dat Max of Minoes ook groot worden.

Alle informatie over het adopteren van een huisdier vind je op: www.adopteereendier.be
Op deze site vind je ook alle contactgegevens van erkende dierenasielen. 

Dierenmishandeling melden

Merkt u dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden? Dan kunt u dat melden aan de overheid.

Lokale politie

In de volgende gevallen, neemt u best contact op met de lokale politie:

 • de situatie is dringend
 • of u kent de eigenaar van de dieren niet
 • of de dieren zijn gevaarlijk (bijvoorbeeld bijtende honden).

Meldingen van lawaaihinder (bijv. blaffende honden) of geurhinder zijn voor de gemeente of de lokale politie.

Meldpunt van verwaarloosde of mishandelde dieren

Problemen met dierenwelzijn in Vlaanderen kunt u melden aan de dienst Dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren, maar alleen als u de eigenaar van het dier kent. Kent u de eigenaar niet of is de situatie heel dringend, dan neemt u best contact op met de lokale politie (zie hierboven).

Probeer het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Dit is belangrijk om het dier snel te kunnen vinden. Anonieme meldingen kunnen niet behandeld worden, maar discretie wordt verzekerd. De dienst dierenwelzijn volgt uw melding op, maar kan u niet verder op de hoogte houden van het dossier.

Wat kunt u melden?

 • Dierenmishandeling in woningen, kwekerijen, dierentuinen, asielen, weides, pensions, kermissen, ...
 • Aankoop van zieke dieren bij erkende kwekers.
 • Katten en honden die door particulieren te koop worden aangeboden op sociale media (bijv. Facebook) of zoekertjes-websites (bijv. 2dehands). 

Zwerfkatten

Zwerfpoezen Rupelstreek zet zich in voor het welzijn van zwerfpoezen, gedumpte volwassen zwerfpoezen en kittens.
Zij verzorgen zwerfkatten op diverse locaties in de Rupelstreek.

Meer informatie: https://zwerfpoezenrupelstreek.weebly.com/

Verloren gelopen katten

De vzw Vermiste Katten is een groep vrijwilligers die zich iedere dag inzet om vermiste en gevonden poezenfoto’s op facebook te plaatsen alsook te delen in verschillende andere groepen.

Meer informatie: www.vermistekatten.be

Verloren gelopen honden

LostDogzzz is een team dat bestaat uit beheerders (vrijwilligers) die al meer dan 5 jaar ervaring hebben bij het helpen thuisbrengen van vermiste honden.

Meer informatie: https://www.lostdogzzz.be/

Kippenhok beschermen tegen vossen

Hoe kan je kippen en ander kleinvee beschermen tegen de vos of steenmarter? Zorg ervoor dat ze niet tot bij de kippen, eenden of konijnen geraken – vooral ‘s nachts. 

Meestal volstaat het om voor een degelijk nachthok te zorgen dat ’s nachts (al dan niet automatisch) afgesloten wordt. Wil je dat je kleinvee geen enkel risico loopt? Zorg dan voor een omheining op basis van de hier afgebeelde principes.

Aan de slag

 1. Span een stevig ijzeren gaas aan de buitenkant van de palen
  - 1,45 mm dik
  - maasgrootte max. 3 x 3 cm
 2. Maak je omheining min. 180 cm hoog zodat de vos er niet overheen kan springen.
 3. Plooi de bovenste 40 cm in een hoek van 30° naar buiten of
 4. Voorzien twee schrikdraden aan de buitenzijde: onderaan op 20 cm hoogte en bovenaan op 160 cm of
 5. Overspan de volledige ren met een stevig net of (nog beter) met hetzelfde gaas als de omheining
 6. Leg aan de buitenkant van de ren een rij zware tegels van min. 40 cm breed zodat de vos niet onder de draad kan graven of
 7. Graaf het gaas 50 cm diep in een hoek van 45° naar buiten ofwel recht in de grond.

Andere tips

 • Verlicht het deel waar je kippen verblijven
 • Hou een hond op je erf (vos is erg bang van honden)
 • Mocht je geen hok of ren willen, dan kan je je dieren ook helemaal vrijlaten zodat ze meer vluchtmogelijkheden hebben. 

Bron: Natuurpunt

kippenhok

Vogelbescherming

Vogelbescherming Vlaanderen zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.

Ik vind een dier : wat doe ik?

De enkele raadgevingen die volgen, zouden je moeten toelaten de eerste hulp op een verantwoorde manier toe te passen. Nochtans, hoe eerder het dier de gepaste zorgen kan krijgen, hoe groter zijn kans wordt naar de natuur te kunnen terugkeren. Het dier moet immers gepaste voeding en verzorging krijgen, naargelang de soort en haar behoeften.

Daarom onderneem je best zelf niets en breng je het dier in kwestie zo vlug mogelijk over naar een erkend opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Daar beschikken de verantwoordelijke en zijn dierenarts over de nodige expertise. In elke Vlaamse provincie is minstens één erkend opvangcentrum actief. Hier vind je hun contactgegevens (volledig adres, telefoonnummers, website).

Meer info: www.vogelbescherming.be