Menu

Buurtinformatienetwerk (BIN)

In een buurtinformatienetwerk (BIN) werken inwoners van een bepaalde wijk samen met de lokale politie om de veiligheid te verhogen. 

De actoren van een buurtinformatienetwerk zijn de burgers (zij werken mee), een coördinator (die leiding geeft) en de lokale politie (overleggen). Het uiteindelijk doel van een BIN is om het veiligheidsgevoel te verhogen, te werken aan preventieve maatregelen, communicatiekanalen te creëren en sociale controle te bevorderen. Alle informatie kan je lezen op: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk

Indien je als buurtbewoner interesse hebt, kan je nog steeds lid worden van een BIN in Hemiksem. Het inschrijvingsformulier per BIN vind je onderaan terug.


BIN Bloemenwijk

In ‘Hemiksem noord’ werd het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) Bloemenwijk opgericht. Dit BIN bewees intussen reeds zijn degelijkheid. Op zeer korte tijd kunnen gegevens naar heel wat buurtbewoners doorgestuurd worden en kunnen de politiediensten snel en accuraat optreden.

Indien je lid wenst te worden van het BIN-Bloemenwijk kan je het onderstaande inschrijvingsformulier ingevuld binnenbrengen bij de coördinator: Maarten Sterckx: 

Maarten Sterckx, Krokusweg 9
maarten.sterckx@telenet.be

0496 25 45 74

Status BIN: operationeel

Het is de bedoeling om BIN Bloemenwijk in de nabije toekomst met enkele straten uit te breiden.

Er volgt nog een infovergadering voor de mensen die in het uitbreidingsgebied van BIN Bloemenwijk wonen. Mensen die zich nu al willen inschrijven kunnen steeds bij de coördinator Maarten Sterckx terecht voor meer informatie.

BIN

Downloads

BIN-Zelfstandigen

Nadien ging ook een BIN-Z (voor de zelfstandigen in onze gemeente) van start. In dit BIN zijn heel wat ondernemers, handelaars en zelfstandigen verenigd.

Indien je lid wenst te worden van het BIN-Z (middenstand) kan je het onderstaande inschrijvingsformulier ingevuld binnenbrengen bij de coördinator: Maya De Keuster: 

Maya De Keuster Kerkstraat 52
boetiek.maya@skynet.be
0473 89 80 48

Status BIN: operationeel

BIN

Downloads

BIN-Zuid

BIN-Zuid is het derde BIN dat in Hemiksem werd opgericht. De grenzen hiervan zijn de volgende straten:
J. De Hondtlaan, A. Vervlietlaan, R. Lauwerslaan, Sint-Bernardsesteenweg, Bosstraat, Nieuwstraat, Schuttershofstraat, Depotstraat, Molendreef, Kruishoevewijk, Hoogstraat, Abdijstraat, Nijverheidsstraat, Atletiekstraat, Europalaan, G. Gilliotstraat, Sterrelaan en de Bouwerijstraat (deel van de spoorweg tot aan het kruispunt met de Atletiekstraat).

Woon je in het doelgebied van dit BIN en wil je lid worden? Vraag dan de nodige informatie en documenten op onderstaand adres aan, of download ze onderaan de pagina.

BIN Zuid : Dirk Verlinden Kruishoevewijk 11
dirk.verlinden@skynet.be
0495 69 93 65

Status BIN: operationeel

Samen kunnen we het veiligheidsgevoel in deze buurt aanzienlijk verhogen!

BIN

Downloads

pdf
Kaart overzicht BIN.pdf
Grootte: 248 KB

BIN Varenvelden

Het BIN Varenvelden wordt samen met het BIN Oost en BIN Dorp opgericht. Onderaan kan je het huishoudelijk reglement, een geografisch overzicht van het BIN en het inschrijvingsformulier downloaden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij:

Pieter Delvou
Jan Van der Aa Laan 9
pieterdelvou@hotmail.com

Status BIN: operationeel

BIN

Downloads

BIN-Oost

Het BIN Oost wordt samen met het BIN Dorp en BIN West opgericht. Onderaan kan je het huishoudelijk reglement, een geografisch overzicht van het BIN en het inschrijvingsformulier downloaden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij:

Paul Verschueren
paul.verschueren4@telenet.be
0486 34 05 88

Status BIN: operationeel

BIN

Downloads

pdf
Kaart overzicht BIN.pdf
Grootte: 248 KB

BIN Dorp

Het BIN Dorp wordt samen met het BIN Oost en BIN Varenvelden opgericht. Onderaan kan je het huishoudelijk reglement, een geografisch overzicht van het BIN en het inschrijvingsformulier downloaden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij:

Franky Backeljauw
Gemeenteplaats 44
franky.backeljauw@telenet.be
0486 44 12 59

Status BIN: operationeel

BIN

Downloads

pdf
Kaart overzicht BIN.pdf
Grootte: 248 KB

BIN West

Het BIN West werd als laatste BIN in Hemiksem boven de doopvont gehouden. Het omvat de straten ten westen van de Statiestraat. 

Onderaan kan je het huishoudelijk reglement, een geografisch overzicht van het BIN en het inschrijvingsformulier downloaden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij:

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie steeds terecht bij:

Paul Van Horen
Scheldestraat 110
2620 Hemiksem
0478 66 01 44
paulvanhoren@hotmail.com

Greta Van Iseghem
Provinciale Steenweg 140 b2
2620 Hemiksem
0465 02 10 19

BIN

Downloads

doc
pdf
Kaart overzicht BIN.pdf
Grootte: 248 KB