Menu

Bouwen & verbouwen

Bij de aankoop van een woning, gebouw of eigendom is het belangrijk om bij de gemeente op de dienst omgeving langs te komen - voor de ondertekening van het compromis - om zich te vergewissen van de vergunningstoestand van de woning, het gebouw of  eigendom. Enkel op deze manier kan de huidige situatie vergeleken worden met de in het verleden vergunde situatie. Notarissen en/of immobiliënkantoren vragen bij de gemeente enkel een lijst van de vergunningen en vastgestelde bouwovertredingen, dus geen bouwplannen.

Indien de toestand op het terrein afwijkt van de vergunde toestand kan op de dienst ruimtelijke ordening geïnformeerd worden naar de mogelijkheden tot regularisatie.

Ook indien je plannen hebt om de aan te kopen woning, gebouw of eigendom te verbouwen kan je navragen of deze plannen kunnen vergund worden. Op deze manier kom je niet voor verrassingen te staan nadat je het eigendom al hebt aangekocht.

Als je het compromis ondertekent voor je bij de gemeente langsgaat is het aan te raden om onder opschortende voorwaarde een compromis af te sluiten. Nadien kan je op basis van de stedenbouwkundige informatie en de vergunde situatie zelf bepalen of je de aankoop wil laten doorgaan.


Voor de architect

Sinds kort zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd bij de Brandweerzone Rivierenland betreffende het uitbrengen en aanvragen van adviezen bij stedenbouwkundige vergunningen.

Voor de brandpreventie zijn er enkele formulieren die ingevuld dienen te worden door de architect/aanvrager voor het aanvragen van brandweer adviezen. Dit advies wordt niet meer aangevraagd door onze dienst en moet dus toegevoegd worden bij het indienen van het dossier.

Wij verzoeken daarom vriendelijk deze richtlijnen strikt op te volgen zodat bij het indienen van het dossier alle nodige formulieren om het dossier ontvankelijk te verklaren aanwezig zijn. De formulieren vind je hieronder terug. 

Voor de bewoner

Bij de aankoop van een woning, gebouw of eigendom is het belangrijk om bij de gemeente op de dienst omgeving langs te komen - voor de ondertekening van het compromis - om zich te vergewissen van de vergunningstoestand van de woning, het gebouw of de eigendom. Enkel op deze manier kan de huidige situatie vergeleken worden met de in het verleden vergunde situatie. Notarissen en/of immobiliënkantoren vragen bij de gemeente enkel een lijst van de vergunningen en vastgestelde bouwovertredingen, dus geen bouwplannen.

Indien de toestand op het terrein afwijkt van de vergunde toestand kan op de dienst ruimtelijke ordening geïnformeerd worden naar de mogelijkheden tot regularisatie.

Ook indien je plannen hebt om de aan te kopen woning, gebouw of eigendom te verbouwen kan je navragen of deze plannen kunnen vergund worden. Op deze manier kom je niet voor verrassingen te staan nadat je de eigendom al hebt aangekocht.

Als je het compromis ondertekend voor je bij de gemeente langs gaat is het aan te raden om onder opschortende voorwaarde een compromis af te sluiten. Nadien kan je op basis van de stedenbouwkundige informatie en de vergunde situatie zelf bepalen of je de aankoop wil laten doorgaan.