Menu

Bouw & verkavelingen

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Niet alleen om te bouwen of te verbouwen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig, ook in vele andere gevallen, zoals:

  • uitvoeren van gevelwerken
  • wijziging van het aantal woongelegenheden
  • functiewijziging
  • plaatsen publiciteit
  • ...

De Vlaamse regering heeft via een uitvoeringsbesluit, dat sinds 1 december 2010 van kracht is, voor sommige werken of handelingen de vergunningsplicht omgezet in meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning. Die vind je in de verordeningslijst die onder de titel verordeningen kan worden teruggevonden. 

De gemeente heeft enkele werken die zijn vrijgesteld van vergunningsplicht op Vlaams niveau toch vergunningsplichtig gemaakt. Daarom heeft de gemeente een stedenbouwkundige verordening goedgekeurd om meldingsplichtige en niet meldingsplichtige werken, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig volgens de codex Ruimtelijke Ordening, wel vergunningsplichtig te maken. Om na te gaan of de werken die u wilt uitvoeren meldingsplichtig of niet meldingsplichtig zijn, neem je contact op met de technische dienst voor meer informatie. 

Let wel, er kan enkel gewerkt worden via melding of vrijstelling wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van, een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling), een verordening (lokaal reglement) of andere regelgeving (beschermd erfgoed,...).

Hemiksem beschikt over verschillende verkavelings- en bestemmingsplannen. Daarom raden we je aan om eerst inlichtingen in te winnen bij de technische dienst tijdens de kantooruren. Voor bespreking van concrete bouwplannen en/of studieonderzoeken kan een afspraak gemaakt worden met de stedenbouwkundig ambtenaar via omgeving@hemiksem.be of 03 288 26 61.

Digitale bouwaanvraag indienen e-loket

Aanvraagformulieren - omgevingsvergunning

Alle aanvragen dienen sinds 1 januari 2018 digitaal via het omgevingsloket aangevraagd te worden.

Omgevingsvergunning


Contact

Dienst Ruimte

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 60
E-mail:

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten