Menu

Bijzonder Plan van Aanleg

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om bestemmingen vast te leggen en specifieke voorschriften daaraan te koppelen. 

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). De bestemmingen die worden vastgelegd in deze RUP's vertrekken onder andere vanuit de visie van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's opmaken.


BPA Bosstraat

Hier kan je een aantal documenten van het BPA Bosstraat downloaden. 

Downloads

pdf
Bosstraat voorschriften.pdf
Grootte: 2.1 MB