Gemeentelijke werkingssubsidies sportverenigingen

Online aanvragen

Om de kwalitatieve werking van Hemiksemse sportverenigingen te ondersteunen voorziet het lokaal bestuur gemeentelijke werkingssubsidies. Deze subsidie vervangt het gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen én de subsidie voor bijscholing bestuur en jeugdsportbegeleiders uit 2019.

Aanvragen

Je kan het online aanvraagformulier indienen in het digitaal loket tot en met 15 oktober. Subsidies worden voorzien voor de jaarwerking van erkende Hemiksemse sportverenigingen. Het dossier is van toepassing op het werkjaar voorafgaande aan het werkjaar waarin men de subsidieaanvraag indient.

Soorten toelages

Basistoelage 

De basistoelage wordt toegekend aan alle rechthebbende sportverenigingen op grond van hun erkenning als betoelaagbare sportvereniging met een maximum van 500 euro. 

Kwaliteitsverhoging m.b.t. (jeugd)sportbegeleiders en bestuurskadervorming in de sportvereniging 

De subsidie omvat het werkelijk betaalde bedrag van het inschrijvingsgeld van de opleiding of bijscholing. 

Werkingstoelage 

De werkingstoelage wordt berekend op basis van een puntensysteem.

Sportverenigingen die in aanmerking komen voor een werkingstoelage moeten voldoen aan enkele extra criteria. Deze kan je terugvinden in het reglement. 

Reglement

Hier kan je het 'subsidiereglement werking sportverenigingen' raadplegen.

Gerelateerde items

Naar top