Klimaatbeleid

Klimaat(verandering) en de problemen die we er momenteel mee ondervinden staan ook centraal in het beleid van onze gemeente. Er moet actie ondernomen worden om de klimaatverandering af te remmen en de gevolgen ervan te verminderen. Ook al is dit een wereldwijd probleem, een kleine gemeente zoals Hemiksem kan haar steentje bijdragen.

Hemiksem heeft daarom al in 2017 de Burgemeestersconvenant 2030 onderschreven en in 2023 het Duurzaam Klimaat en Energie Actieplan goedgekeurd. Het doel is om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegenover het referentiejaar 2012.

Klimaatactieplan raadplegen

Klimaatacties in Hemiksem

De gemeente als klimaatneutrale organisatie

Het lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie om het klimaatbeleid te trekken. De gemeentelijke gebouwen, de organisatie, het energiegebruik, de mobiliteit van onze werknemers zijn zaken waar we aan kunnen werken om de doelstelling van 40% minder CO2 uitstoot tegen 2030 te bereiken.

Een paar voorbeelden van acties zijn:

 • Productie en gebruik van hernieuwbare energie bij gemeentelijke gebouwen.
 • Voorzien van voldoende buffering, infiltratie en hergebruik van hemelwater bij gemeentelijke gebouwen.
 • Klimaatvriendelijke verplaatsingen door o.a. gebruik van dienstfietsen en een fietsleaseproject.
 • Overstappen naar LED voor de openbare verlichting.

Groenblauwe netwerken

Het is belangrijk om de verharde delen van onze gemeente af te wisselen met groene ruimte en ruimte voor water. Het doel is om zo een netwerk te creëren van blauwe en groene ruimte die zorgt voor voldoende infiltratie, verkoeling tijdens hittegolven en het zuiveren van de lucht.

Een paar voorbeelden van acties zijn:

 • Ontharden van overbodige verhardingen.
 • Planten van extra bomen en hagen.
 • Voorzien van groene, schaduwrijke ontmoetingsplekken.
 • Er werd een groenvisie opgemaakt om de juiste locaties voor deze acties in kaart te brengen.
 • Er wordt een hemelwater- en droogteplan opgemaakt om de maatregelen en locaties voor acties i.v.m. opvang, infiltratie, buffering en afvoer van hemelwater te kiezen.

Klimaatneutrale en bestendige kern

We willen een dorpskern ontwikkelen waar het aangenaam wonen blijft. Het is niet enkel belangrijk om het openbaar domein aan te passen, ook privé-woningen en -gebouwen moeten aangepast worden aan het wijzigend klimaat.

 Een paar voorbeelden van acties zijn:

 • Geven van (gratis) renovatieadviezen aan private eigenaars van woongebouwen.
 • Uitwerken van educatieve projecten in scholen rond klimaat en duurzaamheid.
 • Vergroenen van speelplaatsen en parkeerplaatsen.

Klimaatvriendelijke mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijke bron van CO2 uitstoot. We verplaatsen ons allemaal, om te gaan werken, naar school te gaan of in onze vrije tijd. Dit gebeurt nu nog (te) vaak met personenwagen op fossiele brandstoffen. Hierin moet verandering komen om onze doelstelling van CO2-reductie tegen 2030 te realiseren.

Een paar voorbeelden van acties zijn:

 • Inrichten van mobiliteitsknooppunten op strategische plaatsen (vb. station) waar makkelijk van vervoersmiddel kan gewisseld worden.
 • Aanleggen en inrichten van wandel- en fietsnetwerken.
 • Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen.
 • Invoeren van een autodeelsysteem.

Lokale en circulaire consumptie

Nog te vaak staat de economie voor het model van grondstoffen winnen - afgewerkte producten produceren - afval. De meeste grondstoffen zijn eindig en de winning ervan is niet altijd even milieuvriendelijk. De afvalberg is een groot probleem: als het niet wordt verbrand (verhoogde CO2-uitstoot) dan wordt het gestort. Het vervoer van de grondstoffen, afgewerkte producten en het afval draagt ook bij aan de CO2-uitstoot.

Door het herstellen van afgedankte toestellen, hergebruik en recyclage wordt de materialenkringloop gesloten en zijn er minder grondstoffen nodig en wordt er minder afval geproduceerd. Er wordt ook ingezet op het gebruik van lokaal geproduceerde goederen om het vervoer ervan te minimaliseren.

Een paar voorbeelden van acties zijn:

 • Gebruik van streekproducten op lokale evenementen.
 • Correcte sortering van het afval om meer recyclage mogelijk te maken.
 • Tips om voedselresten te verwerken zodat deze niet weggegooid worden.
 • Tip voor het aanleggen van een onderhoudsarme en afvalarme tuin.
 • Organiseren van een repair café en opzetten leen-, deel- en herstelinitiatieven zoals een babytheek.
 • Promoten van gebruik van de kringloopwinkel.
Naar top