Klacht over onze werking?

Als lokaal bestuur doen wij onze uiterste best om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je toch niet tevreden over hoe je in een bepaalde situatie door (een medewerker van) ons lokaal bestuur bent behandeld? Dan kan je klacht indienen bij het klachtenmeldpunt in het administratief centrum. 

Wat is zeker geen klacht?

Vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities, bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen – worden niet aanvaard als klacht gezien dit behoort tot de dagdagelijkse werking van een gemeentebestuur. 

Wil je een melding maken van bijvoorbeeld sluikstort, een put in het wegdek, of openbare verlichting die niet brandt? Hier kan je een melding maken.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht ingediend? Indien mogelijk wordt een probleem uiteraard onmiddellijk opgelost. Dan wordt de klacht met de oplossing doorgestuurd naar de behandelende ambtenaar en worden er geen verdere stappen ondernomen.

Is er echter verder (intern) onderzoek nodig dan wordt de klacht doorgestuurd en behandeld op de dienst meldingen en organisatiebeheersing.

Heb je een klacht ingediend, dan krijg je zo snel mogelijk bericht of de klacht zal worden behandeld of niet en waarom.

Als de klacht ontvankelijk is, stelt een ambtenaar van de dienst organisatiebeheersing en meldpunt een onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht. Na dit onderzoek ontvangt de indiener een gemotiveerde brief of e-mail waarin staat of de klacht al dan niet als (geheel of gedeeltelijk) gegrond wordt beschouwd en zo ja, wat de voorgestelde oplossing is.

Klachten worden prioritair behandeld en we streven ernaar om deze zo snel mogelijk op te lossen naar ieders tevredenheid.

Een klacht indienen

Dien een klacht in

Naar top