Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III)

Online aanvragen

Om kansspeltoestellen te kunnen uitbaten in een café, heb je een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingotoestellen en maximaal twee toestellen met verminderde inzet plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er geen minderjarigen spelen.
Om een kansspel of kansspelinrichting te mogen uitbaten moet een vergunning worden aangevraagd bij de Kansspelcommissie.

Voorwaarden

Het is noodzakelijk om een vergunning 'verstrekken van gegiste en/of sterke dranken' te hebben vooraleer je een vergunning voor het plaatsen van een kansspel kan aanvragen.

Procedure

Voor het aanvragen van een vergunning klasse C bij de Kansspelcommissie heb je een verklaring nodig van de burgemeester waaruit blijkt dat je aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de drankgelegenheid voldoet.

Het attest van de burgemeester wordt afgeleverd na onderzoek van de vereiste voorwaarden.

Wat meebrengen

  • Kopie identiteitskaart
  • De aanvrager dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Hiervoor kan je terecht bij de dienst burgerzaken van jouw woonplaats.
  • Kopie van de "Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken'".
  • Kopie van het verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.
Naar top