Menu

Stel een event voor

Erkende verenigingen en gemeentelijke raden uit Hemiksem die hun evenementen inHemiksem willen aankondigen, kunnen dat hier doen. 

Bovendien worden de verzamelde gegevens ook gratis opgenomen in de kalender van het maandelijkse gemeentelijke magazine Hallo Hemiksem. 

De activiteiten die aangekondigd worden in Hallo Hemiksem, mogen in geen geval een politiek karakter vertonen of strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Geef hier alle info rond het event. Je krijgt een bevestiging, wanneer het de info goedgekeurd is voor publicatie. 

In onderstaand veld kunt u extra informatie opgeven voor de medewerker die uw voorstel zal nakijken. De inhoud van dit veld zal niet gepubliceerd worden.