Menu

Verkiezingen

Alle Belgen vanaf 18 jaar uit Hemiksem krijgen een uitnodiging om mee te doen bij alle verkiezingen voor de gemeenteraad, de provincieraad, het Vlaams parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. 


Voorwaarden

Je moet gaan stemmen in de gemeente waar je bij de opmaak van de kiezerslijst je officieel adres had, ook al verhuis je nog tussen die datum en de verkiezingsdatum. 

Er zijn negen stemburelen. De stemming gaat in Hemiksem door in de polyvalente feestzaal van het Depot Deluxe aan de Nijverheidsstraat 27.

Volmacht geven?

Stemmen is verplicht, maar je kan in dat geval iemand anders een volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Je moet dan wel de situatie die je verhindert om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en een volmachtformulier.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer naar keuze. Dit moet geen familielid zijn. Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waar voor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe geef je een volmacht?

Je vult het volmachtformulier in en laat het ondertekenen door de volmachtgever en de persoon die in je plaast gaan stemmen.
De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen in het stembureau vermeld op je oproepingsbrief en geeft daar volgende documenten af aan de voorzitter:
* het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
* het attest dat de reden van afwezigheid bewijst (medisch attest, attest burgemeester,...)
* de oproepingsbrief van de volmachtgever
* je eigen oproepingsbrief
* je identiteitskaart

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. De locatie staat vermeld op de oproepingsbrief. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureau's moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Let op: ga eerst stemmen in het eigen stembureau en vervolgens in het stembureau waar u een volmacht voor hebt. 

Overzicht

  • Gemeenteraad (om de 6 jaar) - oktober 2024
  • Provincieraad (om de 6 jaar) - oktober 2024
  • Vlaams Parlement (om de 5 jaar) - mei 2024
  • Belgisch Parlement (om de 5 jaar) - mei 2024
  • Europees Parlement  (om de 5 jaar) - mei 2024


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu open