Menu

Verbintenis tot tenlastenneming


Omschrijving

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een document dat een inwoner nodig heeft om een niet EU-onderdaan uit te nodigen voor een kort verblijf in België wanneer deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Deze niet EU-onderdaan moet een reisvisum type C aanvragen in zijn land van oorsprong en heeft hiervoor een financieel garant nodig in België.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven (zoals een elektronische vreemdelingenkaart B, C, D, E, E+, F, F+ of een bijlage 8 en bijlage 8bis) .

Procedure

Er is een Belgische ambassade in het land van herkomst:

 1. U stuurt de tenlasteneming naar de persoon die u uitnodigt.
 2. Deze persoon moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum (C-visum) aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist of u garant kunt staan voor de buitenlandse bezoeker.

Er is geen Belgische ambassade in het land van herkomst:

 1. De aanvraag zal gebeuren in een consulaat van een ander Schengengebied OF de vreemdeling is niet-visumplichtig, dan stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst zal dan beslissen of u garant kunt staan.
 2. Na een positieve beslissing zullen wij u terug uitnodigen om de tenlasteneming en het dossier op te halen zodat u het kunt overmaken aan betrokkene.

Wat meebrengen

Maak een afspraak via de afsprakenmodule.

U komt dan persoonlijk naar de gemeente en brengt mee:

 • uw identiteitskaart of verblijfskaart
 • kopie van het paspoort van de persoon die u wilt uitnodigen
 • het volledige adres in het land van herkomst/verblijf van de persoon die u wenst uit te nodigen
 • uw 3 laatste loonbrieven

Uw handtekening op de tenlasteneming wordt door ons gelegaliseerd.

Uitzonderingen

 • Voor studenten dient de garantsteller bijlage 32 in te vullen.
 • Er bestaat ook een verbintenis tot tenlastenneming concubinaat.

Downloads

pdf
Bijlage 32 (student).pdf
Grootte: 9 KB

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Richtbedragen van de garant

Als de garant een werknemer is, dan aanvaardt de DVZ als inkomstenbewijzen alleen de drie laatste loonfiches. Een zelfstandige kan zijn inkomsten bewijzen met zijn meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting. Wettelijk gezien kan ook een werknemer zijn inkomsten aantonen aan de hand van zijn aanslagbiljet, maar DVZ aanvaardt dat niet.

Andere mogelijke bewijzen zijn rekeninguittreksels, of pensioenfiches.

Richtbedragen

De DVZ hanteert richtbedragen. Als de inkomsten lager zijn dan het richtbedrag, dan kan de DVZ oordelen dat de garant niet kredietwaardig is.

Het leefloon is meestal lager dan het richtbedrag. Als je een leefloon geniet, dan kom je dus meestal niet in aanmerking als garant.

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Een garant die zijn moeder elk jaar voor een familiebezoek laat overkomen en die, door omstandigheden, tijdelijk terugvalt op een leefloon, zal bijvoorbeeld zijn nieuwe aanvraag mogelijk wel positief beantwoord zien.

Richtbedragen bij familiebezoek

Bij familiebezoek moet de garant per maand beschikken over:

 • 800 euro als basisbedrag
 • + 150 euro per persoon die de garant ten laste heeft
 • + 150 euro per uitgenodigde persoon

Het gaat om nettobedragen.

'Familie' zijn bloedverwanten of aanverwanten tot in de 2de graad: vader, moeder, kind, grootouder, kleinkind, broer, zus, schoonouder, schoonkind, grootouder van de echtgenoot of echtgenote, schoonbroer en schoonzus.

'Persoon die de garant ten laste heeft' is een persoon die fiscaal ten laste is van de garant. Die persoon wordt vermeld op het aanslagbiljet en normaal ook op de loonfiches. Soms vraagt de DVZ ook de gezinssamenstelling op.

Richtbedragen bij vriendenbezoek

Bij een vriendenbezoek moet de garant per maand beschikken over:

 • 1000 EUR als basisbedrag
 • + 150 EUR per persoon die de garant ten laste heeft
 • + 200 EUR per uitgenodigde persoon

Het gaat om nettobedragen.

'Persoon die de garant ten laste heeft' is een persoon die fiscaal ten laste is van de garant. Die persoon wordt vermeld op het aanslagbiljet en normaal ook op de loonfiches. Soms vraagt de DVZ ook de gezinssamenstelling op.


Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 71
E-mail: vreemdelingenzaken@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten