Menu

Vakbekwaamheid

Sinds 10 september 2008 moet iedereen die met een rijbewijs D, DE, D1 of D1E professioneel vervoer verricht, voldoen aan vakbekwaamheidsvoorschriften. 

Sinds 10 september 2009 is deze verplichting ook van toepassing op vrachtwagenbestuurders (beroepschauffeurs die met rijbewijs C of CE professioneel goederenvervoer verrichten).

Ga naar de website Mobilit Belgium

Toepassingsgebied

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. De vakbekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

Wanneer is vakbekwaamheid niet vereist ?

De vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders van:

 • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming (civiele bescherming), de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde
 • voertuigen die op de weg worden getest in verband met reparaties, technische verbeteringen, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • voertuigen die worden gebruikt bij reddingsoperaties en noodtoestanden
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privédoeleinden
 • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Zijn eveneens vrijgesteld van de vakbekwaamheid:

 • houders van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid C binnen de grenzen van het Rijk gedurende maximum één jaar
 • bestuurders van voertuigen van groep C die hetzij praktisch examen afleggen, hetzij geschoold worden in een erkende rijschool of onder dekking van het voorlopig rijbewijs model 3
 • bestuurders tijdens hun opleiding bij ‘De Lijn’, ‘TEC’, MIVB, IBBFP, FOREM, VDAB, bij een beroepsschool van het secundair onderwijs die een opleiding ‘vrachtwagenbestuurder’ aanbiedt, of bij de federale of lokale politie.

Procedure

De vakbekwaamheid houdt in dat je slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (om de vakbekwaamheid te verwerven) en dat je vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt (om de vakbekwaamheid te verlengen).

Houders van een rijbewijs groep C op 10 september 2009 zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor een periode van 7 jaar. Tegen 9 september 2016 moeten deze personen echter ook voldoen aan de vakbekwaamheid door het volgen van een nascholing van 35 uren.

Aanvragen

Er moet een nieuw rijbewijs opgemaakt worden.

 • aanvraag downloaden - invullen en ondertekenen
 • aanvraag en rijgeschiktheidsattest opsturen naar rijbewijzen@hemiksem.be
 • of aanvraag via snelloket (onthaal/gelijkvloers) & rijgeschiktheidsattest afgeven
 • recente pasfoto overmaken indien deze niet meer gelijkend is (anders eID foto)
 • 3 dagen later kan het rijbewijs op het snelloket afgehaald worden 
 • afgeven  van originele aanvraag/rijgeschiktheidsattest/oud rijbewijs

Downloads

pdf

Kostprijs

25 €


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten