Menu

Stamboomonderzoek

Op zoek naar jouw voorouders? Hieronder een beknopt overzicht van bronnen en hulpmiddelen die je kan gebruiken voor opzoekingen in het gemeentelijk archief van Hemiksem.


Procedure

Stamboomonderzoek in registers jonger dan 100 jaar

Voor de raadpleging van registers, jonger dan 100 jaar, heb je de toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg. Betrokkenen moeten zelf zorgen voor deze aanvraag.

Is dit gunstig maak dan telefonisch afspraak met de burgerlijke stand (03/288.26.72) om de nodig opzoekingen te regelen. De opzoekingen gebeuren altijd buiten de openingsuren.

Stamboomonderzoek in registers ouder dan 100 jaar

Voor opzoekingen in aktes van de Burgerlijke stand ouder dan 100 jaar kan je terecht in het Administratief Centrum.

Je kan ook aktes opvragen via de dienst Burgerzaken. Je vindt er gegevens van de burgerlijke stand van Hemiksem over het tijdvak 1815 - heden. Ook hiervoor maak je voorafgaand een telefonische afspraak.

Parochieregisters

Het houden van registers van dopen, huwelijken en overlijdens werd door de kerk verplicht opgelegd in 1563. In vele gemeenten werd deze regel pas vanaf begin 17e eeuw opgevolgd. 

Deze registers werden overgebracht naar het Rijksarchief.

Burgerlijke stand

In 1796 (Franse periode) werd de burgerlijke stand ingevoerd. Gemeenten werden verplicht akten van geboorte, huwelijk en overlijden op te maken. 

De originele registers worden bewaard bij de dienst Burgerzaken, gaande van 1815 tot 2018. Hiervan werden jaarlijkse en tienjaarlijkse alfabetische namenlijsten samengesteld.

Vanaf 2018 werd overgegaan tot het opstellen van digitale akten van de burgerlijke stand (DABS). Papieren akten bestaan dus niet meer vanaf die datum.

Bevolkingsregisters

In de bevolkingsregisters staat het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Hierin vind je gezinssamenstellingen tijdens een bepaalde periode, geordend per wijk. Aankomsten vanuit en verhuizingen naar andere gemeenten staan hierin ook vermeld. De registers tussen 1815 en 1970 staan in het gemeentelijk archief.

Rijksarchief

Rijksarchief 

De bestanden van 1792 tot 1900 worden bewaard in het Rijksarchief in Beveren.

Rijksarchief Beveren

Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren
tel: 03 750 29 77
fax: 03 750 29 70
e-mail: rijksarchief.beveren@arch.be

Kosten

Het tarief voor deze dienstverlening werd opgenomen in het retributiereglement voor administratieve prestaties.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten