Menu

Rijgeschiktheidsattest - model 2

Alle bestuurders van een voertuig behorend tot een categorie van groep 2 of een voertuig gebruikt voor bezoldigd vervoer moeten een controle ondergaan om het attest te behalen. 


Omschrijving

Alle bestuurders van een voertuig behorend tot een categorie van groep 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE), in opleiding of reeds houder van een rijbewijs (met uitzondering van Europese of buitenlandse omwisseling) dienen een medisch onderzoek van groep 2 te ondergaan voor het verkrijgen van een rijgeschiktheidsattest.

Alle bestuurders van een voertuig bestemd voor een dienst van bezoldigd vervoer dienen het ook te ondergaan.

Dit medisch onderzoek blijft vereist voor:

  • het vervoer van personen met ambulances
  • de taxidiensten
  • de verhuurdiensten met chauffeur
  • het bezoldigde leerlingenvervoer
  • de praktijkleraars van een erkende autorijschool.

Niet voor houders van categorie A,B of BE voor:

  • het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid
  • het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel
  • vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen.

Procedure

Voor het behalen van dit medisch onderzoek ga je naar een erkend geneesheer.

Na voorlegging van het medisch attest van groep 2 levert het gemeentebestuur een rijbewijs af waarop de geldigheidsdatum toegekend aan de categorieën van groep 2 (ook aan het bezoldigd vervoer) en hun eventuele beperkende codes vermeld staan.

De geldigheid van dit attest is maximum 5 jaar geldig.

Aanvragen

Maak een afspraak.

Kostprijs

25,90 €


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten