Menu

Reisdocument niet-Belg

Als niet-Belg kan u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet een reisdocument aanvragen.


Voor wie

U bent erkend vluchteling of erkend staatloze

 • U beschikt over een geldige A-kaart als erkend vluchteling of staatloze, B-kaart, C-kaart of F-kaart
 • Uw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op uw vreemdelingenkaart)

U bent erkend als vreemdeling in België en u hebt geen nationaal paspoort of ander reisdocument en kan dit evenmin verkrijgen bij uw nationale overheid.

 • U beschikt over een geldige A-kaart als subsidiaire beschermde, B-kaart, C-kaart, D-kaart of F-kaart
 • Uw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op uw vreemdelingenkaart)
 • U hebt een geschreven akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken voor de afgifte van een reisdocument (max. 2 weken oud)

OPGELET: Het is belangrijk dat u het akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken kan voorleggen, zonder dit akkoord kan geen reisdocument aangemaakt worden. U kan dit geschreven akkoord aanvragen via paspoort@diplobel.fed.be

Voor meer informatie: Reisdocumenten niet-Belgen

Procedure

 • U moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag
 • maak een afspraak via de afsprakenmodule
 • Het reisdocument is 2 jaar geldig

Een superdringende procedure - zowel via de gemeente als via Brussel - bestaat niet voor vreemdelingen.

Wat meebrengen

 • Elektronische vreemdelingenkaart
 • 1 recente pasfoto (*) in kleur en met witte achtergrond (max. 6 maanden oud)
 • Eventueel het vorig reisdocument

(*) De pasfoto moet voldoen aan strenge ICAO-normen. Pasfoto's die niet voldoen aan deze normen zullen niet aanvaard worden door het computerprogramma. Er kan dus geen aanvraag gebeuren met een niet-conforme pasfoto.

Afhandeling

 • Het reisdocument is na 1 week klaar.
 • U haalt het persoonlijk af aan het snelloket

kosten


+18 jaar-18 jaar
Vluchtelingen GP€ 66,85€ 46,85
Vluchtelingen  DP              € 241,75€ 221,75
Vluchtelingen SP (gemeente)€ 301,75€ 281,75
Vluchtelingen SP (Brussel)€ 351,75€ 331,75
Staatlozen GP€ 66,85€ 46,85
Staatlozen DP€ 241,75€ 221,75
Staatlozen SP (gemeente)€ 301,75€ 281,75
Staatlozen SP (Brussel)€ 351,75€ 331,75
Vreemdelingen GP€ 66,85€ 46,85
Vreemdelingen DP€ 241,75€ 221,75