Menu

Procedure start en uitbreiding kinderopvang baby's en peuters


Procedure

De Vlaamse overheid voorziet in haar meerjarenprogrammatie 2020 - 2024 extra middelen voor de uitbreiding van het aantal gesubsidieerde plaatsen opvang van baby’s en peuters. Bestaande of nieuwe initiatieven kunnen hiervoor bij het Agentschap Opgroeien een aanvraag doen. Vanuit het lokaal bestuur worden geen specifieke criteria opgesteld. De criteria opgesteld door het Agentschap Opgroeien zullen dus bepalend zijn voor het toekennen van de plaatsen.

Als een kinderopvanginitiatief (bestaand of nieuw) nieuwe inkomensgerelateerde (IKT) plaatsen wil realiseren kan zij hiervoor een subsidie aanvragen. De aanvraag gebeurt via de daartoe voorziene procedure van het Agentschap Opgroeien. Deze aanvraag moet (verplicht) uiterlijk op hetzelfde moment kenbaar gemaakt worden bij het lokaal bestuur via huisvanhetkind@hemiksem.be. De organisator ontvangt een ontvangstbevestiging binnen de 5 dagen.

Meer info over deze uitbreidingsronde kan je terugvinden via volgende weblink: uitbreidingsronde kinderopvang peuters en baby's.