Menu

Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van een overlijden bij de Burgerlijke stand van de overlijdensplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. De aangifte van een overlijden is verplicht.


Voorwaarden

De aangifte van overlijden wordt gedaan door een verwant, een derde persoon of de begrafenisondernemer. De aangever kent de nodige inlichtingen die vereist zijn voor het opmaken van de overlijdensakte .

Bij doodgeboorte of overlijden van een kindje jonger dan één jaar kom je als vader (indien gehuwd of een erkenning voor de geboorte) of moeder mee de aangifte doen.

Procedure

Wanneer iemand sterft moet een arts het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken met daarin de datum, het uur en de doodsoorzaak van het overlijden.

 • Model IIIC voor een persoon van een jaar of ouder
 • Model III D voor een doodgeboren kindje of wanneer een kindje jonger dan één jaar sterft.

Dit attest vermeldt dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is en of het stoffelijk overschot wel/niet voorzien is van een hartstimulator (pacemaker).

Zodra het overlijden officieel is vastgesteld, mag het lichaam vervoerd worden.

Als de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten opstellen of een testament bij de notaris (wanneer dit tijdig wordt geopend) waarin de uitdrukkelijke wens staat gecremeerd te worden, moet een aanvraag tot crematie opgemaakt worden.

Ook als er geen laatste wilsbeschikking is, kunnen de nabestaanden om crematie vragen.

De begrafenisondernemer regelt meestal de administratieve formaliteiten en de zorg voor het lichaam van de overledene en de uitvaart.

Toelating tot begraven wordt ten vroegste vierentwintig uren na het overlijden aan de begrafenisondernemer bezorgd.

Wat meebrengen

Bij begraven:

 • aangifteformulier (Model III C)
 • trouwboekje van de overledene (eventueel van de ouders) (als een gehuwde of een echtgescheiden persoon geen trouwboekje meer heeft, een afschrift van de huwelijksakte)
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • rijbewijs van de overledene
 • bewijs van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
 • attest van laatste wilsbeschikking uit het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonstgemeente (begraving, crematie of geen keuze)
 • als de overledene niet wordt begraven in zijn woonplaats of in de gemeente van overlijden: de toelating tot begraven van de gemeente waar de begraving plaatsvindt
 • verzoek tot begraving van een persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging (meestal een familielid)

Bij crematie moeten bovendien worden meegebracht :

 • verzoek tot crematie van een persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging (meestal een familielid)
 • attest van de behandelend geneesheer dat er geen sporen zijn van een gewelddadig of verdacht overlijden

Downloads

pdf
aanvraag tot crematie.pdf
Grootte: 125 KB

Kosten

Gratis


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten