Menu

Naam

Het kind draagt ‘principieel’ de naam van de wettelijke vader.


Naam

Het kind draagt de naam van de wettelijke vader als:

 • het geboren is tijdens het huwelijk;
 • het geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk van de moeder door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, d.w.z. dat het kind de naam draagt van de gewezen echtgenoot van de moeder;
 • het kind geboren is uit een ongehuwde moeder of uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en een ongehuwde of niet meer gehuwde man het kind erkent voor de geboorte of in de geboorteakte.

Het kind draagt de naam van de moeder als het kind geboren is uit een ongehuwde moeder of uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk.

Voornaam

U kan de voornaam van uw kindje vrij kiezen. De wetgever legt wel een aantal beperkingen op. De gekozen voornaam moet effectief bestaan, mag niet schaden noch aanleiding geven tot verwarring. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de beoordelingsbevoegdheid en moet in het belang van het kind handelen.

Daarom worden de volgende voornamen geweigerd:

 • absurde, aanstootgevende of belachelijke voornamen
 • bestaande familienamen die gangbare voornamen zijn
 • een overdreven aantal voornamen (de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt autonoom het maximum aantal)
 • een voornaam die niet met het geslacht van het kind overeenkomt: geen jongensnaam voor een meisje en geen meisjesnaam voor een jongen
 • een voornaam bestaande uit een letter of uit een opeenvolging van medeklinkers
 • allerlei verkleiningen, verkortingen en troetelnamen

Kiezen de aanstaande ouders een voornaam die voor beide geslachten gebruikt kan worden, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand eisen dat een tweede voornaam wordt toegekend waaruit duidelijk het geslacht van het kind blijkt. Deze wet is enkel van toepassing op kinderen van Belgische nationaliteit.

Naamsverandering

Voorwaarden:

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam of voornaam te willen wijzigen.

Om een wijziging van de familienaam aan te vragen moet je een gemotiveerde aanvraag, met duidelijke vermelding van de redenen indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie.

Dit kan om volgende redenen.

 • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is;
 • vreemd klinkend is;
 • tot verwarring aanleiding kan geven;
 • enkel veranderd wordt door de toevoeging of de weglating van een leesteken of een teken waardoor de uitspraak wordt veranderd (accent, koppelteken, umlaut…)
 • afgekort wordt;
 • veranderd wordt voor transsexualisme;

Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres :
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Na betaling van registratierechten van 140€ moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift:

 • Bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats.
 • Bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.

Naamsverbetering

Een fout in de geboorteakte kan alleen verbeterd worden na een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg. Deze aanvraag moet betrokkene zelf via een verzoekschrift aan de rechtbank van eerste aanleg overgemaakt worden.

Voornaamwijziging

Iedereen die een reden heeft om zijn voornaam te veranderen, moet een schriftelijk verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. De ambtenaar stelt een dossier samen en neemt een beslissing binnen de drie maanden na de indiening van het verzoek.

Wanneer mag u uw voornaam veranderen?

In principe kan een voornaamswijziging worden toegestaan in volgende gevallen

 • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam belachelijk, hatelijk of ouderwets is
 • vreemd klinkt
 • tot verwarring kan leiden
 • enkel verandert door de toevoeging of weglating van een leesteken of een teken waardoor de uitspraak wijzigt
 • afgekort wordt
 • veranderd wordt in het kader van een aanpassing van een geslachtsregistratie

Elke aanvraag moet onderzocht worden met inachtneming van alle bijzondere elementen die het bevat.

Aanvragen:

 1. maak uw verzoek en kopie eID over via burgerlijkestand@hemiksem.be
 2. vermelding van naam/voornamen/adres en Rijksregisternummer + voorstel 'nieuwe' voornaam
 3. de beambte zal u de verklaring opstellen en u bezorgen. U ondertekend deze verklaring en bezorgd deze terug via burgerlijkestand@hemiksem.be of door afgifte aan het snelloket (onthaal/gelijkvloers).
 4. de ambtenaar van de burgerlijke stand zal u binnen de drie maanden in kennis stellen aangaande de goedkeuring.
 5. zoja zal de dienst burgerzaken de DABS en het Rijksregister aangepast worden met de 'nieuwe' voornaam. U zal ook een uitnodiging ontvangen voor de vervanging van de eID.

Kostprijs

Voor de wijziging van een voornaam bedraagt de retributie in voorkomende gevallen 49 €. Voornaamwijzigingen buiten deze stelling bedragen 490 euro. 

Voor transgenders bedraagt de retributie 30 euro.

De voornaamswijziging gaat in vanaf de datum van de overschrijving van het verzoekschrift.

Downloads

pdf
Model van verzoek.pdf
Grootte: 265 KB
pdf
omzendbrief.pdf
Grootte: 302 KB

Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten