Menu

Legaliseren / apostille

Je kan je handtekening op bv. facturen, getuigschriften, verklaringen of volmachten laten wettigen op de dienst Bevolking. Zorg ervoor dat je je identiteitskaart mee hebt!

Legalisatie

omschrijving

Legalisatie is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document. Ingeval het een openbare akte betreft, de hoedanigheid van degenen die de akte hebben verleden of van wie de akte uitgaat. Bij legalisatie gaat men niet de inhoud na van een akte.

Je kan je handtekening op een document laten wettigen of legaliseren op de dienst Burgerzaken. Je hebt hiervoor je identiteitskaart en het document waarop de wettiging van toepassing is. Dit document mag niet blanco zijn of bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Je moet je handtekening persoonlijk voor het oog van de controlerende ambtenaar plaatsen. Op basis van de handtekening op je identiteitskaart zal de ambtenaar je handtekening op het document wettigen.

Het wettigen van een handtekening is kosteloos en gebeurt onmiddellijk aan de loketten van de dienst Burgerzaken.

Het wettigen van een handtekening op een document bestemd voor het buitenland moet gebeuren door de burgemeester of een gemachtigd schepen. Dit kan niet onmiddellijk en duurt enkele dagen.

Sommige buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België moet je vooraf laten legaliseren. Dit kan door “apostille”, dit is een vierkante stempel op de keerzijde van het document met de vermelding Verdrag van Den Haag 05/10/1961. Dit gebeurt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land zelf en vervangt de legalisatie door één vereenvoudigde actie. Het is aan te raden contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD buitenlandse zaken.

Belgische documenten bestemd voor gebruik in sommige landen buiten de Europese Unie moeten gelegaliseerd te worden op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te Brussel. Daartoe zijn de handtekeningen van de burgemeester en de schepenen gedeponeerd op deze dienst.

Aanvragen

Maak een afspraak via de afsprakenmodule.

Kosten

De kostprijs van een elektronische apostille kost 20€ per exemplaar.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten