Menu

Kort verblijf (niet-Belgen) niet EU-onderdanen


Omschrijving

De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is een document (verklaring) die een niet-EU of EER-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode (maximum drie maanden) in ons land verblijft.

Voorwaarden

Het moet gaan om een kort verblijf voor bijvoorbeeld vakantie, familiebezoek of medische behandeling. Het verblijf duurt niet langer dan drie maanden voor niet-visumplichtige onderdanen van niet-EU landen of maximaal tot de duur van het verblijf vermeld op het visum (meestal visum type C).
Voor visumplichtige onderdanen van niet-EU landen wordt als begindatum de stempel van aankomst gebruikt.
Verblijven op een particulier adres. 

  • In uitzonderlijke gevallen (overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen) kan het verblijf voor een visumplichtige onderdaan verlengd worden door een nieuw visum aan te vragen. Deze aanvraag moet gestaafd worden met eventueel een medisch attest van een specialist, een paspoort dat nog drie maanden geldig is na de voorziene vertrekdatum, bewijs van voldoende bestaansmiddelen en een reisziektekostenverzekering voor de duur van het verblijf.
    Wanneer de toestemming wordt gegeven, kan het nieuwe visum afgehaald worden bij de
    FOD Buitenlandse Zaken te Brussel.
  • In uitzonderlijke gevallen (overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen) kan het verblijf voor een niet-visumplichtige onderdaan verlengd worden. Deze verlenging moet aangevraagd worden bij de dienst Kort Verblijf te Brussel via de gemeente. De beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken om een verlenging toe te staan wordt op de bijlage 3 vermeld.

Procedure

Niet-visumplichtige en visumplichtige onderdanen:

  • persoonlijk aan te bieden bij de dienst Burgerzaken binnen de drie werkdagen na aankomst

Er moet een particulier adres worden opgegeven.

Het document, bijlage 3, wordt afgeleverd voor de duur van het visum of voor 90 dagen vanaf binnenkomst in de zogenaamde 'Schengenzone'.

Bijlage 3 wordt in twee exemplaren opgemaakt, waarvan één exemplaar voor de betrokkene. Het tweede exemplaar wordt verstuurd naar de dienst Kort Verblijf in  Brussel.

Bij vertrek moet dit gemeld worden.

Er volgt een officiële politiecontrole om het vertrek vast te stellen.

Wat meebrengen

  • geldig paspoort met (indien van toepassing) een geldig Schengen reisvisum – type C
  • twee recente pasfoto's per persoon
  • verbintenis tot tenlasteneming, door de garant of financieel verantwoordelijke (bijlage 3bis)

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.


Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 71
E-mail: vreemdelingenzaken@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten