Menu

Inschrijving niet EU onderdanen - lang verblijf

De inschrijving in het vreemdelingenregister voor een niet-EU-onderdaan via zijn of haar beroepsactiviteit of een gezinshereniging.


Omschrijving

Niet-EU-onderdanen die langer dan 3 maanden in België verblijven, moeten zich laten inschrijven in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

U beschikt over een geldig nationaal paspoort en een visum type D.

U beschikt bijkomend:

  • als werknemer: een geldige arbeidskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B14
  • als zelfstandige: beroepskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B15
  • als student: recent inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling

Procedure

  • U maakt een afspraak via de afsprakenmodule.
  • De wijkagent controleert of u effectief woont op het aangegeven adres.
  • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart afhalen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

  • nationaal paspoort met visum D (of C in geval van oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst)
  • arbeids- of beroepskaart
  • vier recente pasfoto's

Kosten

De elektronische vreemdelingenkaart (eVK) kost 25,50 €.

Asiel

Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend en gedomicilieerd zijn in de gemeente, kunnen bij de dienst Burgerzaken een ‘attest van immatriculatie’ (zgn. oranje kaart) verkrijgen. Dit attest heeft een maximale  geldigheidsduur van drie maanden en wordt verlengd zolang de asielaanvraag in behandeling is.

Gezinshereniging

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘gezinshereniging met een EU-burger’, 'gezinshereniging met een Belg' en ‘gezinshereniging met een niet-EU burger’.

Hierbij het overzicht van de mogelijkheden.

Gezinshereniging met EU-burger

mogelijk voor:

- echtgeno(o)t(e)/partner

- (groot)ouder (u dient ten laste te zijn van uw afstammeling)

- (klein)kinderen (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

Gezinshereniging met Belg

mogelijk voor:

- echtgeno(o)t(e)/partner

- (klein)kinderen (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

Gezinshereniging met niet-EU-burger

mogelijk voor:

- echtgen(o)t(e)/partner

- minderjarige kinderen

- meerderjarig kind met een handicap


Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 71
E-mail: vreemdelingenzaken@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten