Menu

Inschrijving EU onderdanen - lang verblijf


Omschrijving

Indien je meer dan drie maanden in het land verblijft, dien je te voldoen aan de voorwaarden van het vrij personenverkeer. Je kan naar België komen om al dan niet economisch actief te zijn en in het wachtregister-EU en later het vreemdelingenregister ingeschreven te worden.

 • Werknemer
 • Werkzoekende
 • Zelfstandige
 • Beschikker voldoende bestaansmiddelen
 • Student

Je kan naar België komen in functie van een Belgische onderdaan of EU- onderdaan (gezinshereniging):

 • Echtgenoot of gelijkgestelde partner
 • Wettelijk geregistreerde partner ouder dan 21 jaar (zonder uitzondering)
 • Kinderen (Kleinkinderen) jonger dan 21 jaar (of van diens echtgenoot of partner)
 • Kinderen (Kleinkinderen) ouder dan 21 jaar en ten laste (of van diens echtgenoot of partner)
 • Ouder (Grootouders) en ten laste (of van diens echtgenoot of partner) (enkel voor EU-onderdaan met EU-onderdaan mogelijk)
 • Ouder van minderjarige Belg (enkel in functie van gezinshereniging met Belg)

Je dient je in te schrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

Voorwaarden

 • werknemer: tewerkstelling van minstens 12u per week vereist door middel van een arbeidscontract of werkgeversattest
 • werkzoekende: bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB of sollicitatiebrieven en het bewijs een reële kans te maken om te worden aangesteld
 • zelfstandige: integraal attest van de kruispuntbank voor ondernemingen en bewijzen van aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen
 • beschikker voldoende bestaansmiddelen: bewijzen van voldoende bestaansmiddelen, bijvoorbeeld pensioen, invaliditeitsuitkering, uitkering arbeidsongevallen e.d. alsook bewijs van ziekteverzekering
 • student:
  • inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling of beroepsopleiding VDAB
  • bewijs van ziekteverzekering
  • verklaring omtrent voldoende bestaansmiddelen
 • au-pair (maximum tot en met 26 jaar):
  • contract met gastgezin (overeenkomst voor de plaatsing van een au-pair)
  • bewijs van ziekteverzekering voor België
 • gezinshereniging: daar de mogelijkheden en de voorwaarden voor gezinshereniging met een Belg van die van gezinshereniging met een Unieburger afwijken, is het aangeraden meer informatie op te vragen bij de dienst Vreemdelingen

Procedure

 • U maakt een afspraak via de afspraklenmodule.
 • De wijkagent controleert of u effectief woont op het aangegeven adres.
 • Na de toelating tot verblijf kunt u uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart of nationaal paspoort (geldig of vervallen)
 • de nodige documenten die jouw vestiging aantonen, bijvoorbeeld arbeidscontract en loonbrieven, inschrijving als student, afschrift van de geboorteake, bewijs van uw burgerlijke staat,... Tijdens uw afspraak wordt er bekeken welke documenten u nog moet voorleggen.
 • twee recente pasfoto's met witte achtergrond

Downloads

Kosten

De elektronische vreemdelingenkaart (eVK) kost 21,35 €.


Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 71
E-mail: vreemdelingenzaken@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 25/12/2023, 26/12/2023, 01/01/2024, 02/01/2024, 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 16/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten