Menu

Hulp aan Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft ruim een half miljoen mensen op de vlucht gejaagd, schat de Verenigde Naties. 

De Europese Unie houdt er rekening mee dat tot zelfs zeven miljoen mensen op de vlucht kunnen gaan, als de oorlog aansleept.

Hemiksem leeft mee met Oekraïne en bereidt zich solidair voor om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 

Heel wat Hemiksemnaren boden al spontaan opvangplaatsen aan of vragen zich af op welke andere manieren ze hulp kunnen bieden.


Hoe registreren als vluchteling uit Oekraïne ?

Door de crisis in Oekraïne zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Ook ons land verwelkomt heel wat van deze vluchtelingen. Maar hoe gaat die opvang juist in zijn werk?

Vanaf 14/03/2022 volgende procedure:

KORT VERBLIJF - Met een biometrisch paspoort mag je 90 dagen in de Schengenzone verblijven. Je gaat naar het administratief centrum (ga langs het onthaal voor een afspraak) om je aanwezigheid in België te melden. Je krijgt een aankomstverklaring (bijlage 3). Dit geeft je meer ruimte. Volgen daarna onderstaande procedure :

 • Stap 1 : Personen die tijdelijke bescherming willen aanvragen, moeten zich melden in het nieuwe registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel (Verregatstraat 1, 1020 Brussel). 

DVZ registreert de identiteitsgegevens. In principe zal DVZ vanaf dan wel onmiddellijk een ‘attest tijdelijke bescherming’ afleveren, en zal er geen tussenstap van ‘pre-registratie’ meer zijn. Het is mogelijk online een afspraak voor registratie voor de Heizel te maken op https://register-ukraine.be/nl.

 • Stap 2 : Aanmelden bij het gemeentebestuur - indien ze beschikken over een Attest van tijdelijke bescherming of e-mail met bevestiging tijdelijke bescherming!
  • In samenspraak met vreemdelingenzaken en onthaal zal een afspraak ingepland worden.
  • De burger meldt zich aan op het voorziene tijdstip.
  • Er volgt een registratie per persoon (bvb een gezin met 1 kind zijn 3 registraties en 3 attesten tijdelijke bescherming)
  • Bijlage 15 (Tijdelijk verblijfsdocument) wordt meegegeven
  • De wijkagent komt langs na de aanvraag voor de woonstcontrole
  • Aanvraag en afleveren A-kaart bij de dienst burgerzaken na positieve woonstcontrole.
  • De A-kaart geeft een wettig verblijf tot en met 04 maart 2023 (telkens verlengbaar met zes maanden).
  • De personen hebben toelating om te werken.

Wil je internationale bescherming aanvragen en geniet je al tijdelijke bescherming? Het verzoek voor internationale bescherming wordt opgeschort zolang de tijdelijke bescherming van toepassing is. Via DPIVIB.UKR@ibz.fgov.be kan je een verzoek om internationale bescherming aanvragen.

vlag-ukraine

Wil je opvang aanbieden ?

Op vraag van de federale overheid registreert lokaal bestuur alle aanbiedingen van opvangplaatsen bij particulieren in onze gemeente.

Wil je opvang aanbieden?

 • Laat het dan via onderstaande formulier weten aan de dienst organisatiebeheersing of melding@hemiksem.be
 • Dien per adres een formulier in als je over opvangplaatsen op verschillende adressen beschikt.
 • Voor opvangplaatsen buiten Hemiksem: meld het aan de betrokken gemeente of stad.

Hou er rekening mee dat de aangeboden woning/ruimte of kamer moet voldoen aan de basiswoonbehoeften (water, elektriciteit, verwarming) en veilig moet zijn. 

Denk vooraf goed na over het aantal kamers dat je ter beschikking wil stellen, het aantal mensen dat bij jou kan verblijven en de termijn van opvang. De gegevens die je ons meedeelt, zijn niet bindend.

Pas als we meer informatie van de hogere overheid ontvangen, zal de sociale dienst jou concreet kunnen informeren over de behoeften en de voorwaarden van deze tijdelijke huisvesting.

16634

Downloads

odt
GEMEENTE HEMIKSEM.odt
Grootte: 41 KB

Wil je voor Oekraïne doneren ?

Doet u liever een financiële ondersteuning? Dan zijn er enkele mogelijkheden.

 • Consortium 12-12 (Belgisch consortium voor noodhulpsituaties) lanceert een oproep ten voordele van de slachtoffers van de crisis in Oekraïne. Ze zamelen samen financiële middelen in om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. HetConsortium 12-12is een samenwerkingsverband tussen Dokters van de Wereld, Caritas International Belgium, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis en UNICEF België. Storten kan op BE19 0000 0000 1212.
 • Artsen Zonder Grenzen: noodhulpactiviteiten in Oekraïne en buurlanden.
 • SOS Kinderdorpen: Oekraïense families in moeilijkheden.
 • Het Rode Kruis zamelt op federaal niveau geld in. Wie wil helpen, kan een bedrag storten op BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Oekraïne' of een online gift doen. 

Wil je als vrijwilliger de vluchtelingen helpen?

Je kan je opgeven als vrijwilliger om de vluchtelingen uit Oekraïne te onthalen en wegwijs te maken in Hemiksem, om te tolken (Oekraïens, Russisch, Engels, Duits ...), om Nederlandse les te geven.

Werk

Oekraïners kunnen ‘tijdelijke bescherming’ aanvragen. Een apart statuut dat de overheid in het leven riep als reactie op de situatie in Oekraïne. Nieuwkomers met dit statuut hebben recht op huisvesting, sociale zekerheid en krijgen toegang tot de arbeidsmarkt. 

Zij mogen dus in België werken en moeten geen wachttijd doorlopen.

Inschrijven als werkzoekende

Oekraïners die snel een job willen in Vlaanderen kunnen zich in één van de VDAB-kantoren als werkzoekende inschrijven. Ze moeten daarbij hun verblijfsdocumenten meebrengen.

VDAB bundelde dienstverlening, tips en tricks voor werkgevers die anderstalige nieuwkomers willen aanwerven((opent in nieuw venster)) ook op één overzichtelijke webpagina.

Rijbewijs

Gezien de huidige situatie, heeft de minister besloten om de omwisseling van de Oekraïense rijbewijzen te versoepelen.

De Oekraïense rijbewijzen worden omgewisseld onder de algemeen vigerende richtlijnen in de omzendbrief en de bepaling van het KB van 23 maart 1998, artikel 27:

1. het rijbewijs moet een erkend model zijn;

(https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGWVVV/hoofdstuk_36_-_oekraine.pdf)

2. het rijbewijs moet nog geldig zijn;

3. het rijbewijs moet bekomen zijn vóór de inschrijving in de Belgische registers;

4. het rijbewijs moet afgeleverd zijn door het land waar de persoon zijn normale verblijfplaats

had ten tijde van de aflevering van het rijbewijs;

5. het rijbewijs moet voor echt bevonden worden door de politie.

Een houder van een Oekraïens rijbewijs mag de eerste 185 dagen van inschrijving op basis van dit rijbewijs sturen in België. Na deze periode is hij verplicht dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Voor personen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, kan het moeilijk zijn hun verblijf in Oekraïne aan te tonen.

Daarom heeft de Minister beslist soepelheid aan de dag te leggen. Personen die niet de Oekraïense nationaliteit bezitten en die een Oekraïens rijbewijs voorleggen ter omwisseling, zullen hun verblijf niet moeten aantonen.

Indien aan de overige voorwaarden voldaan is, zal de omwisseling geaccepteerd worden.

Deze maatregel gaat in vanaf 14 april 2022 en zal geldig blijven gedurende één jaar. Op dat moment zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd.

Callcenter

De federale overheid opent ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02/488 88 88 van 9.00u tot 17.00u.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten