Menu

Holebi en Transgender

In het verleden moesten transgenderpersonen heel wat verplichte ingrepen en behandelingen ondergaan. Door de nieuwe wet worden nu alle medische eisen om je geslachtsregistratie te laten aanpassen geschrapt. 

Om een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte te bekomen en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet men een administratieve procedure doorlopen die het wijzigen van de geslachtsvermelding in de geboorteakte regelt.

Transgenders zullen niet langer verplicht worden om een geslachtsoperatie of sterilisatie te ondergaan.


Voorwaarden

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

 • meerderjarige Belgen
 • ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
 • niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Procedure

 1. Voornaamswijziging: voor meer info zie naamswijziging.
 2. De aangifte van de geslachtswijziging gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt een officiële informatiebrochure overhandigd. Maak een afspraak via de afsprakenmodule (1e verklaring).
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte. Deze krijgt 3 maanden de tijd om eventueel een negatief advies uit te brengen.
 4. De aanvrager moet tussen de 3 en 6 maanden na de eerste aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in een verklaring bevestigen van geslacht te willen veranderen en zich bewust te zijn van de gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging. Maak een afspraak via de afsprakenmodule (2e verklaring). Dan wordt een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.

Uitzonderingen

Voor minderjarigen vanaf 16 jaar zijn bijzondere regelingen voorzien.

 • de minderjarige wordt bijgestaan door beide ouders
 • een minderjarige moet een verklaring van een kinder- jeugdpsychiater voorleggen, deze bevestigt dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

Kosten

Deze dienstverlening is gratis.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten