Menu


Omschrijving

Je kan je wil over het levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent dit kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorafgaandelijke wilsverklaring over euthanasie Dit is een schriftelijke verklaring, die je kan laten registreren via het gemeentehuis, waarin een persoon te kennen geeft ingeval hij/zij wilsonbekwaam zou zijn dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden bepaald in de euthanasiewet. De arts moet vaststellen dat:

 • de persoon lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte
 • de persoon buiten bewustzijn is (dus enkel bij coma)
 • deze toestand onomkeerbaar is volgens de huidige stand van de wetenschap

Dit mag echter niet verward worden met voorafgaandelijke negatieve wilsverklaring. Dit is een schriftelijke verklaring van een persoon die wenst dat er geen levensverlengende behandeling wordt toegediend als hij/zij niet langer wilsbekwaam is en er geen hoop op genezing meer is. Deze verklaring kan je niet laten registreren via het gemeentehuis. Je kan ze wel laten registreren via de 'vzw Recht op Waardig Sterven' en eventueel een kopie bezorgen aan je huisarts, familie of vertrouwenspersoon.

Voorwaarden

U kunt een wilsverklaring opstellen als u meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
 • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is
 • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

U kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij snelloket. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

U kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat bij overlijden de betrokkenen (naasten en behandelend artsen) gemakkelijk toegang krijgen tot het document. Als u dit wilt, kunt u ook een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij uw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
 • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Aanvragen

 • aanvraagformulier downloaden - invullen en ondertekenen
 • aanvraag inscannen en opsturen met een kopie van de eID naar afspraken@hemiksem.be
 • of aanvraag via snelloket (onthaal/gelijkvloers) afgeven
 • eventueel medisch attest indien de aangeboden wilsverklaring van een persoon is die lichamelijk niet in staat is de wilsverklaring te ondertekenen
 • de verklaring zal geregistreerd
 • de originele aanvraag zal verzonden worden naar de FOD Sociale Zekerheid
 • een ontvangstbewijs zal afgeleverd worden

Downloads

pdf

Kosten

De verklaring en de registratie zijn gratis.

Leif-kaart

De LEIFkaart verzamelt de wilsverklaringen die je bezit.

Sommige wilsverklaringen moeten geregistreerd zijn op het gemeentebestuur om geldig te zijn zoals een laatste wilsbeschikking (verklaring inzake de wijze van teraardebestelling), een euthanasieverklaring en een verklaring voor orgaandonatie.

Hoe aanvragen?

Je kan je LEIFkaart op 2 manieren kosteloos bij LEIF bestellen:

 • Je vult het aanvraagformulier in met al je noodzakelijke gegevens en verzendt het gefrankeerd naar:
  LEIF
  J. Vander Vekenstraat 158
  1780 Wemmel
 • Je bestelt de LEIFkaart online.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 10/04/2023, 01/05/2023, 18/05/2023, 19/05/2023, 29/05/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 14/08/2023, 15/08/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu open