Menu

Erfopvolging

Voor de deblokkering van de bankrekeningen zijn niet langer de verklaring van erfrecht (ondertekend door het gemeentebestuur) en de akte van bekendheid nodig.

Kadaster

Voorwaarden

Attest van erfopvolging

 • er werd geen huwelijkscontract en/of testament opgemaakt
 • niemand van de erfgenamen is minderjarig of verlengd minderjarig
 • de overledene stond niet onder voorlopige bewindvoering

Akte van erfopvolging

 • hier gelden geen specifieke voorwaarden
 • als er niet aan de voorwaarden voor een attest van erfopvolging voldaan kan worden, moet je een akte van erfopvolging aanvragen

Procedure

Attest van erfopvolging

Ga naar het bevoegde registratiekantoor van de woonplaats van de overledene, voor de gemeente Brecht is dit:

 • FOD Financiën - Registratiekantoor Antwerpen 2
  Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen
  Contactcenter 0257 557 70
  www.financien.belgium.be

Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt krijg je van het registratiekantoor een aanvraagformulier. De ontvanger van het registratiekantoor levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer vier weken.

Akte van erfopvolging

Deze akte levert een notaris af.

Wat meebrengen

Neem hiervoor contact op met burgerlijkestand@hemiksem.be of op 03/288 26 72.

Belangrijke stukken :

 • je identiteitskaart
 • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door de dienst burgerlijke stand van het gemeentebestuur
 • het trouwboekje van de overledene of een kopie ervan (indien in uw bezit)
 • als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het trouwboekje van de ouders van de overledene en van zijn broers en zussen (indien in uw bezit)

De dienst zal met jou je aanvraag overlopen en overleggen welke stappen er dienen te gebeuren.

Kostprijs

 • Het attest opgemaakt door het registratiekantoor is gratis.
 • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

Adres registratiekantoor

Rregistratiekantoor Antwerpen 

Italiëlei 4 Bus 3
2000 Antwerpen 

antwerpenhuurcontract@minfin.fed.be (Enkel voor de huurcontracten)
tel: 02 575 63 40 (Enkel voor de huurcontracten)
fax: 02 579 86 92 (Enkel voor de huurcontracten)

Registratie van onderhandse akten en aanvragen van Belgische nationaliteit:

tel: 02 575 57 90 (onderhandse akten, gerechtsdeurwaardersakten, gerechtelijke akten, nationaliteitskeuze)
fax: 02 579 71 57 
e-mail: kant.reg.antwerpen10@minfin.fed.be

Voor attesten van erfopvolging:

registratiekantoor Antwerpen 3

Italiëlei 4 Bus 3
2000 Antwerpen

tel: 02 575 57 40

fax: 02 579 71 56

e-mail: rzsj.registratie.antwerpen3@minfin.fed.be

Uitzonderingen

Instanties zoals bijvoorbeeld het ziekenfonds vragen soms om een erfrechtverklaring. Ga hiervoor naar de dienst burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene. Deze dienst stelt aan de hand van het trouwboekje en eventueel opzoekwerk kosteloos de erfrechtverklaring op.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 16/08/2024, 01/11/2024, 02/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten