Menu

Corona-maatregelen


alle rijlessen en examens (update 14.12.2020)

Vanaf maandag 14.12.2020 zijn er door de overheid enkele versoepelingen toegelaten m.b.t. het afleggen van de examens tot het behalen van een rijbewijs.

Vanaf maandag 14.12.2020 zijn de examencentra OPEN voor:

 • Theorie-examens tot het behalen van alle types rijbewijzen (auto, bromfiets, motor, vrachtwagen, autobus en tractor).
 • Praktijkexamens tot het behalen van een rijbewijs voor motor (cat. A) en bromfiets (cat. AM).
 • Praktijkexamens tot het behalen van een rijbewijs voor vrachtwagen (cat. C/CE) en autobus (cat. D/DE).

Meer nieuws m.b.t. de praktijkexamens cat. B (auto), BE (aanhangwagen) en G (tractor) volgt na de beslissingen van het Overlegcomité op vrijdag 18.12.2020.

Rijopleiding en rijexamen

Als u:

 • geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
 • lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
 • of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres)

krijgt u een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021.

Theorie-examen

Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen.

Voorlopig rijbewijs

 • Als u een voorlopig rijbewijs hebt waarvan de geldigheid vervallen is in de periode van 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021, hoeft u geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als uw voorlopig rijbewijs vervalt.
 • Er wordt verwacht dat ook de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider/36 maanden met begeleider) tot en met 30 september 2021 wordt verlengd. Momenteel is dat nog niet het geval. Zodra dat bekend is, wordt die info op deze pagina aangevuld.

Praktijkexamen

 • U hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om uw praktijkexamen af te leggen.
 • Als u al een afspraak vastgelegd had om een praktijkexamen af te leggen, hoeft u geen retributiebijslag te betalen.

Nascholing in het kader van vakbekwaamheid (code 95)

 • Als uw code 95 op het rijbewijs vervallen is tussen 1 februari en 31 augustus 2020, wordt die verlengd met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van uw bewijs van vakbekwaamheid.
  • Er wordt verwacht dat ook die termijn nog verlengd zal worden, maar dat is op dit moment nog niet definitief. Dat wordt beslist door een Europese verordening. Zodra dat duidelijk is, wordt de info aangepast op deze pagina.
 • Als u het 2de deel van een gesplitste module niet binnen de 60 dagen na het eerste kunt volgen door de opschorting van de nascholing, krijgt u tot en met 30 september 2021 de tijd om het 2de deel te volgen.

Terugkommoment

 • Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021. Wie door de eerste lockdown uitstel gekregen heeft tot en met 31 december 2020, krijgt nu dus opnieuw verlengd uitstel.
 • Als u het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijgt u een aanmaning. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijgt u tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaalt u wel nog altijd de toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).

Verlenging rijbewijzen

Op Europees niveau

De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 worden met 7 maanden verlengd. Deze verlenging geldt in de hele EU. Zij betreft zowel de einddatum van het rijbewijs als de geldigheid van de categoriën.

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens met 7 maanden verlengd als de geldigheid ervan verstrijkt na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020.

Dit betreft eveneens de nascholingen waarvan de vijfjarige geldigheidsduur verstrijkt na 31 januari en vóór 1 september 2020.

Op Belgisch niveau

De voorlopige rijbewijzen worden verlengd tot 31 december 2020 indien hun geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020.

De volgende documenten waarvan de geldigheid verstrijkt na 15 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2020, zij het enkel in België:

rijgeschiktheidsattesten (groep 1 of groep 2) bekomen met het oog op het verlengen van het rijbewijs bij de gemeentediensten;

attesten van de griffie om een rijbewijs te verkrijgen (om buiten het weekend te rijden of met een beperkt aantal voertuigcategorieën) tijdens een verval van het recht tot sturen;

attesten die worden afgegeven door centra voor psychologische en medische herstelonderzoeken.

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:

de code T voor bezoldigd vervoer die verstrijkt na 15 maart en vóór 30 september 2020 wordt verlengd tot en met 30 september 2020. Het betreft ambulanciers, taxibestuurders, …

De aanvragen voor een rijbewijs en/of een voorlopig rijbewijs die utierlijk na 15 maart 2020 moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2020 worden ingediend. Het betreft hier dus aanvragen om een (voorlopig) rijbewijs die bekomen zijn na een praktisch examen (of een theoretisch examen, voor het voorlopig rijbewijs), afgelegd na 15 maart 2017 (en vóór 30 september 2017).

Ter herinnering, indien u een rijbewijs hebt aangevraagd in uw gemeente, moet u het binnen de 3 maanden afhalen. Aangezien dat tijdens de coronocrisis niet mogelijk was, mogen de rijbewijzen die na 15 maart 2020 moesten afgehaald worden nu tot en 30 septmber 2020 afgehaald worden.

Omwisseling van buitenlandse, niet-Europese rijbewijzen

De volgende procedure is van toepassing:

 • De houder van een niet-Europees rijbewijs waarvan de geldigheid is verstreken na 15 maart 2020, moet per e-mail de gemeente vragen om zijn niet-Europees rijbewijs om te wisselen. Bij deze e-mail voegt hij een scan of een foto van zijn rijbewijs (recto-verso).
 • De gemeente maakt een protocol 1 op, gedateerd op de dag van ontvangst en voegt een kopie van de e- mail en het niet-Europees rijbewijs toe aan het protocol.
 • Op dat ogenblik wordt de procedure tot omwisseling gestart en kan, zodra het origineel document in het bezit van de gemeente is, het niet-Europees rijbewijs opgestuurd worden naar de politie voor authenticatie. Als er vervolgens aan alle overige voorwaarden is voldaan, kan het niet-Europees rijbewijs worden omgewisseld.

De politie is op de hoogte van al deze maatregelen en als uw (voorlopig) rijbewijs, code 95, en/of een categorie op uw rijbewijs erdoor verlengd wordt, volstaat uw huidige document: u hoeft dus niet naar uw gemeente om een nieuw document aan te vragen!


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten