Menu

Begraafplaatsen

De gemeentelijke begraafplaats is gelegen in de Kerkstraat.


Algemene schikkingen

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek:

  • van 1 april tot 30 september : van 09.00 u. tot 20.00 u.
  • van 1 oktober tot 31 maart : van 09.00 u. tot 16.30 u.

Het gemeentebestuur streeft ernaar om de uniformiteit op de begraafplaats zoveel mogelijk te bewaren.

Daarom zijn sommige zaken verplicht te bestellen via het gemeentebestuur en zijn er bepalingen rond de afmetingen van grafzerken

Concessies - omschrijving

Je kan op de gemeentelijke begraafplaats volgende soorten grondvergunningen aankopen:

  • Grafconcessie: grondvergunning in volle grond
  • Columbariumconcessie: voor het plaatsen van asurnen in een muurnis
  • Urnenveldconcessie: voor het begraven van asurnen in een urnenveld

De concessies op de begraafplaatsen worden verleend voor een termijn van 30 jaar.
Er kan maximaal 1 stoffelijk overschot per perceel of twee personen per nis bijgezet worden.

Concessies - voorwaarden

Inwoners kunnen een concessie aankopen. 

Niet-inwoners zijn verplicht een concessie aan te kopen.

Onder inwoners wordt verstaan:

  • Personen ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister.
  • Personen die minstens 10 jaar inwoner van Hemiksem zijn geweest en die ter verzorging werden opgenomen in een rusthuis, bejaardentehuis of andere instelling of bij bloed- of aanverwanten tot de tweede graad.

Er kunnen eveneens begraafplaatsconcessies verleend worden vóór het overlijden. 

Concessies - procedure

Je kan een begraafplaatsconcessie aankopen bij de dienst Burgerzaken die dan de concessiedocumenten opmaakt.

Het aanvraagformulier wordt rechtstreeks door de concessiehouder of in zijn/haar opdracht door de begrafenisondernemer ondertekend.

Je betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag.

De dienst Burgerzaken legt de aanvraag voor het verkrijgen van een begraafplaatsconcessie voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Je ontvangt per post een uittreksel van dit collegebesluit, dat je goed moet bewaren.

Concessies - hernieuwing/verlenging

Hernieuwing / verlenging van grondvergunningen

Naar aanleiding van elke begraving of bijzetting van een asurne moet de concessie expliciet vernieuwd worden.

De concessie kan worden hernieuwd tegen de prijs en voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag om hernieuwing.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat de concessie op het moment van de aanvraag verwaarloosd is.

Een aanvraag tot hernieuwing kan in principe niet meer ingediend worden na het verstrijken van de termijn.

De houder van een concessie of vergunning is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een hernieuwing.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de controle op vervallen concessies. De gemeente moet nabestaanden eraan herinneren dat zij een aanvraag tot hernieuwing tijdig moeten indienen. Daarom plaatst de gemeente kennisgevingsborden aan alle individuele (te) vervallen graven, columbariumnissen en urnenvelden gedurende een periode van een volledig jaar. Daarnaast wordt ook een lijst van de te vervallen graven aan de infoborden van de begraafplaats uitgehangen. De gemeente is wettelijk niet verplicht om elke houder van een vergunning schriftelijk te informeren, zoals dikwijls wordt aangenomen. 

Gezien de omvang van de gemeentelijke begraafplaatsen is het achterhalen van de juiste verblijfplaats van de concessiehouders niet altijd haalbaar (bv. door overlijden of verhuizing).

De aanvraag tot verlenging doe je bij de dienst Burgerlijke stand.

Concessies - tarieven

Soorten concessies & tarieven

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de soorten concessies met de bijhorende tarieven in Euro:

Prijzen vanaf 1 januari 2023:


Volle grondinwonersniet-inwoners
1 persoon 704,80 1.409,60
2 personen 1.409,60 2.819,20Hernieuwing grond (20 jaar)inwonersniet-inwoners
1 persoon469,85939,70
2 personen939,701.879,40
columbarium /
urnenveld 30 jaar
inwoners niet-inwoners
1 persoon 719,101.438,15
2 personen 1.050,952.101,95columbarium /
urnenveld (verl. 20 jaar)
inwoners niet-inwoners
1 persoon 479,00958,05
2 personen 700,001.400,55asweide inwoners niet-inwoners
1 persoon gratis gratisAfdekplaat inwoners niet-inwoners
columbarium140,95140,95
urnenveld176,20176,20
   
Verplaatsingen (binnen de concessietermijn)Inwoners
 niet-inwoners
van col. naar asver. 176,20176,20
van col. nis naar ander nis293,65293,65
van urnenveld naar asver.234,95234,95
van urnenveldnis naar andere nis293,65293,65
   
Vermelding herdenkingsmuur inwoners niet-inwoners

58,75 58,75Taks op vreemde lichamen inwoners niet-inwoners

gratis 300,00Contact

Johnny Claes

Administratief hoofdmedewerker
03 288 26 75
johnny.claes@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 25/12/2023, 26/12/2023, 01/01/2024, 02/01/2024, 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 16/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten