Menu

Attest immatriculatie


Omschrijving

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag.

Zij verkrijgen de vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. Ze maken het ook niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de zogenaamde 'Schengenruimte'.

Voorwaarden

 • Verzoeker om internationale bescherming (in procedure)
  Als u een verzoek om internationale bescherming (vroeger: asielaanvraag) hebt ingediend, krijgt u een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).
 • Familielid van een derdelander (in procedure)
  Als familielid van een derdelander krijgt u een AI als u een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands familielid van een Unieburger of Belg
  Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijgt u een AI als u de gezinshereniging in België aanvraagt. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands student (in procedure)
  Als derdelands student krijgt u een AI als er nog geen definitieve beslissing is over uw verblijfsstatuut.
 • Medische regularisatie (9ter) (in procedure)
  Als u een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvangt u een AI op voorwaarde dat uw aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole.
 • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
  Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvangt u een AI als u na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om uw medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
 • Niet-begeleide minderjarige (NBMV)
  Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt u een AI als u een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing wordt gevonden.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Wat meebrengen

Maak een afspraak via de afsprakenmodule.

Voor een nieuw attest :

 • Bij gezinshereniging:

De bewijzen van familie- of partnerschap bij gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte).

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

 • Bij asielaanvraag:

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

bijlage 26 (qq) 

Voor een nieuw attest :

 • enkele de oranje kaart zelf

Kosten

€ 11,75


Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 71
E-mail: vreemdelingenzaken@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 25/12/2023, 26/12/2023, 01/01/2024, 02/01/2024, 01/04/2024, 01/05/2024, 09/05/2024, 10/05/2024, 16/05/2024, 20/05/2024, 11/07/2024, 12/07/2024, 21/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 27/12/2024
Deze dienst is nu gesloten