Menu

Adoptie

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. 

Deze afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind. 

Er zijn twee verschillende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie.

Ga naar de website van de FOD Justitie

Mogelijkheden

Volle adoptie

Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.

Gewone adoptie

Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

De tussenkomst van het team burgerzaken balie burgerlijke stand beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van de nodige randmeldingen. Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Een overschrijving van adoptie kan je gratis krijgen bij de dienst burgerzaken.

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het recht om een kind te adopteren, onder meer een leeftijdsvoorwaarde, een voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant.

Procedure

Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier binnenlandse adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit in Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Kind en Gezin.

De procedure voor een buitenlandse adoptie bestaat uit het indienen van een aanvraag, een voorbereiding, een geschiktheidsprocedure en een bemiddeling via een adoptiedienst of een zelfstandig adoptietraject. Hieronder vindt u verkort het verloop van de procedure. Uitgebreidere info vindt u op de website van Kind en Gezin.

 • Indienen aanvraag
  Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier interlandelijke adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier kunt u terugvinden op de website van Kind en Gezin.

Voorwaarden

Binnenlandse adoptie :

Als kandidaat-adoptieouder moet u:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner) zijn de voorwaarden anders. Dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Verder bent u verplicht om het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma te volgen en moet de jeugdrechter u geschikt verklaren.

Meer informatie over de voorwaarden van binnenlandse adoptie vindt u op de website van Kind en Gezin.

Buitenlandse adoptie :

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Gaat het om een kind van uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

U kunt adopteren als u:

 • gehuwd bent
 • wettelijk samenwonend bent
 • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar)
 • alleenstaande bent

U kunt ook pas adopteren nadat u:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde
 • geschikt verklaard werd door de familierechter

Gevolgen van adoptie

Gevolgen van volle adoptie

 • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van de adoptant.
 • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen krijgen een statuut met dezelfde rechten en verplichtingen, alsof het kind geboren is uit de adoptant(en).

Gevolgen van gewone adoptie

 • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van zijn adoptant.
 • Bij gewone adoptie is het mogelijk om naast deze familienaam de oorspronkelijke familienaam te behouden.
 • De adoptant krijgt het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde.
 • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen behouden al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Daarnaast verkrijgen ze ook recht op de erfenis van de adoptant(en).

Contactpunten adoptie

Binnenlandse adoptie

 • Wenst u binnen België een kind te adopteren, contacteer dan:

Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

tel: 02 533 14 76

E-mail: adoptie@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Buitenlandse adoptie

 • Een buitenlands adoptievonnis moet u in België eerst laten registreren bij de Federale Overheidsdienst:

Federale centrale autoriteit

FOD Justitie

Dienst internationale adoptie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

tel: 02 542 71 61

fax: 02 542 70 56

E-mail: adoption.int.adoptie@just.fgov.be

 • Daarna schrijft de dienst Burgerzaken de adoptiebeslissing over


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: bevolking@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2023, 02/11/2023, 03/11/2023, 25/12/2023, 26/12/2023
Deze dienst is nu gesloten