Inventarissen van leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen

Inhoud

Leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen opsporen, registreren en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid. Gemeenten hebben een ruime vrijheid om te bepalen of en hoe ze leegstand en verwaarlozing bestrijden, maar er zijn enkele basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn.

De lokale besturen nemen de woningen en gebouwen op in een gemeentelijk register of inventaris. Ze kunnen in dit kader allerlei acties ondernemen, zoals een gemeentelijke heffing of een sociaal beheersrecht.

Leegstand

Woningen en gebouwen staan soms gedurende lange tijd leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

We voorkomen en bestrijden langdurige leegstand van woningen en gebouwen om de leefbaarheid in de gemeente te verzekeren.

Een leegstaande woning is een woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Een leegstaand gebouw is een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw.

Als een leegstaande woning of gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden op de gemeentelijke leegstandsregister staat, worden deze belast met een heffing.

Reglement

Hier kan je het reglement' Belasting op leegstaande woningen en gebouwen' raadplegen.

Verwaarlozing

Woningen of gebouwen met gebreken of verval aan de buitenzijde kunnen een negatieve invloed hebben op de buurt. Daarom treedt ons lokaal bestuur op tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenzijde.

Als een verwaarloosd gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden op het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen staat, worden deze belast met een heffing.

Reglement

Hier kan je het reglement 'Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen' raadplegen.

Naar top