Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester zowel de oprichtingsakte als de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan het bestuur deel uitmaakt, via de webtoepassing van de gemeente moet bekendmaken.

Naar top