Intergemeentelijke cultuurraad

De intergemeentelijke cultuurraad van Schelle, Niel en Hemiksem adviseert IVEBICA (Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs) en de gemeentebesturen van Hemiksem, Schelle en Niel inzake het lokaal cultuurbeleid in de drie gemeenten.

Doel

De cultuurraad heeft als doel overleg en inspraak tot stand te brengen bij de voorbereiding, evaluatie en uitvoering van het (inter)gemeentelijk cultuurbeleid. De cultuurraad werkt ook actief mee aan de uitvoering van het beleid door het opzetten van culturele activiteiten i.s.m. IVEBICA.

Werking

De cultuurraad bestaat uit drie werkgroepen die elk een deelaspect van het cultuurbeleid behandelen: cultuuraanbod, socio-cultureel verenigingsleven en erfgoed. Daarnaast vergadert de cultuurraad met afgevaardigden uit de drie werkgroepen, geïnteresseerden en experten om de algemene lijnen en de grote keuzes binnen het lokaal cultuurbeleid te adviseren.

Deelnemen

Wens je deel uit te maken van de cultuurraad, richt je dan tot de intergemeentelijke cultuurdienst op cultuur@ivebica.be of 03 871 98 24.

Voorzitter

Erik Van Lierde – Hemiksem – erik.van.lierde@telenet.be

Naar top