Inspraakorgaan bibliotheek

Dit inspraakorgaan verstrekt advies aan de Raad van Bestuur van IVEBICA over het beleid en de werking van de intergemeentelijke bibliotheek. 

De bibliotheekwerking gaat op een dynamische wijze om met een laagdrempelige dienstverlening en met interessante uitdagingen zoals digitalisering, beeldcultuur, leesbevordering en mediawijsheid. 

Het inspraakorgaan van de bibliotheek vergadert minimum één keer per jaar.

Naar top