Gezondheidsraad

De gezondheidsraad probeert op allerhande manieren om burgers te sensibiliseren. De raad werkt rond gezondheid in de breedste zin van het woord, dit wil zeggen zowel de gezondheid van de persoon als een gezonde omgeving en leefruimte. 

Er worden info-avonden en workshops georganiseerd.

Samenstelling raad

Voorzitter

Jan Dries

Scheldeoever 24 bus 12

joannes.dries@skynet.be

Secretaris

Jelle Peeters

jelle.peeters@ocmwhemiksem.be 

Leden

Peter Van Alstein, Lutgarde Cornelis, Joris Wachters, Dirk Schroyens, Karina Van Heirle, Robert Hansen, Emmy De Sutter, Marina De Pauw, Marc Geerts, Carolina De Bondt, Maria Maes, Agnes Salden, Maarten Sterckx, Vivianne Verlooy.

Schepen sociale zaken

Annick De Wever

Mensen die geïnteresseerd zijn, hebben nog steeds de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen bij de voorzitter of de secretaris van de gezondheidsraad.

Naar top